Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Szata roślinna (Rośliny ozdobne i użytkowe)

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: AX04011
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Szata roślinna (Rośliny ozdobne i użytkowe)
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - AKZN niestacjonarne I-ego stopnia 2 rok 4 semestr
Przedmioty - AKZN niestacjonarne I-ego stopnia 3 rok 5 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Znajomość budowy i fizjologii roślin.

Znajomość właściwości fizyczno-chemicznych różnych utworów glebowych

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie projektów rabat - 100%

egzamin - 100%

Założenia i cele przedmiotu:

Umiejetność rozpoznawania i stosowania roślin ozdobnych w kształtowaniu krajobrazu

Metody dydaktyczne: pracownia specjalistyczna, projekty, prezentacje, wykład,

Założenia i cele przedmiotu: Umiejetność rozpoznawania i stosowania roślin ozdobnych w kształtowaniu krajobrazu

Metody dydaktyczne:wykład, pracownia specjalistyczna, projekty, prezentacje

Pełny opis:

Treści programowe:Znaczenie roślin ozdobnych w życiu człowieka; funkcje roślinności. Ośrodki pochodzenia roślin użytkowych. Walory dekoracyjne roślin. Podstawowe grupy roślin stosowane w architekturze krajobrazu. Rośliny do obsadzania kwietników sezonowych. Rośliny jednoroczne, dwuletnie, byliny - charakterystyka wyglądu, wymagań i zastosowanie.

Efekty kształcenia:Umiejetność rozpoznawania i stosowania roślin ozdobnych w kształtowaniu krajobrazu

Literatura:

a) podstawowa:

Gadomska i inni. 2004. Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu. Wyd. Hortpress. Warszawa

Startek L., Mynett K. 2003. Rośliny ozdobne. Wyd. Hortpress. Warszawa

Marcinkiewicz J. 1991. Byliny.ogrodowe. PWRiL. Warszawa

Kingsbury N. 2007. Projektowanie rabat. Wyd. Muza SA. Warszawa.

b) uzupełniająca:

Chojnowski M., Chojnowska E. 2007. Najpiękniejsze kwiaty letnie. Oficyna Wyd. MULTICO. Warszawa

Radziul E.2009. Ogrodowe pasje. Wyd. ZYSK i S-KA. Poznań

Bensley P. 2007. Rośliny pnące. Bauer-Weltbild Media Sp.z.o.o. Warszawa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 20 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 20 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (egzamin), 20 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Edyta Kwiatkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Tyszkiewicz
Prowadzący grup: Zofia Tyszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2009/10" (zakończony)

Okres: 2010-03-01 - 2010-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Tyszkiewicz
Prowadzący grup: Zofia Tyszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)