Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Modelowanie w-2

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia

Kod przedmiotu: AWIP6112
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Modelowanie w-2
Jednostka: Wydział Architektury
Grupy: Przedmioty - AW stacjonarne I-ego stopnia 3 rok 6 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Obieralny

Skrócony opis:

Znalezienie faktury.

Przygotowanie modelu na bazie podziału płaszczyzny na trzy części.

Odlew pozytywu z modelu.

Odlew negatywu z płyty gipsowej - pozytywu.

Praca wykonana z wykorzystaniem technik sztukatorskich.

Pełny opis:

Stworzenie dwóch kompozycji płaskich w postaci reliefu opartego na zasadzie wynikania pozytyw - negatyw.

Układ kompozycyjny powinien sugerować w sposób iluzyjny pojęcie narożnika lub kąta.

Trójdzielny podział płaszczyzny o wymiarach 35 x 35 cm wzbogacony o różny charakter faktury poszczególnych jego części powinien stworzyć jak najdalej iluzję poczucia wnętrza lub zewnętrza. Operując fakturą poszczególnych części należy zwrócić uwagę na sposób w jaki światło odbija się lub gaśnie w zależności od rodzaju i charakteru faktury. Elementem warunkującym jest powstanie dwóch przeciwstawnych sytuacji wizualnych w oparciu o odlew gipsowy i jego negatyw.

Technika wykonania:

- przygotowanie modelu w plastelinie lub w innym materiale po uprzednim wyborze charakteru użytej faktury

- odlew gipsowy z modelu

- odlew negatywu z wcześniej wykonanego odlewu gipsowego

Efektem końcowym powinny być dwie prace o tym samym formacie wykonane z gipsu metodą sztukatorską. O jakości i poziomie osiągniętego rezultatu wykonanego zadania jest uzyskanie jak największego kontrastu. Poczucia wypukłości w pierwszym przypadku i wklęsłości w drugim. Wszystkie zabiegi powinny opierać się tylko i wyłącznie na odpowiednim wykorzystaniu faktury na płaszczyźnie. Niedopuszczalnym jest wykorzystanie efektu rzeźby półpełnej.

Literatura:

1. Rasmussen S.E., Odczuwanie architektury, 1962, wyd. polskie Karakter, Kraków 2015.

2. Norberg–Schulz Ch., Bycie, przestrzeń i architektura, 1971, wyd. polskie MURATOR 2000.

3. Gombrich E., Sztuka i złudzenie, PIW, Warszawa 1981.

4. Žadova L.A., Poszukiwania i eksperymenty, WAiF, Warszawa 1982.

5. Kandynsky W., Punkt, linia a płaszczyzna, PIW Warszawa 1986.

Efekty uczenia się:

EU1 zna zasady kompozycji (otwartej, zamkniętej, dynamicznej,

statycznej) K_W01

EU2 dysponuje szerokim spektrum wiedzy o rodzajach powierzchni

wynikających z charakteru materiału K_W09

EU3 tworzy układ kompozycyjny w oparciu o zasady

perspektywicznego przedstawiania przestrzeni K_U04

EU4 sprawnie posługuje się technologią sztukatorską K_U09, K_U21

EU5 opracowuje zagadnienia programowe w zespole K_U17

EU6 potrafi dokonać zmiany znaczeniowej K_U23

EU7 ocenia jakość wykonanej pracy K_K05

EU8 zna zasady kompozycji (otwartej, zamkniętej, dynamicznej,

statycznej) K_W01

Metody i kryteria oceniania:

EU1 rozmowa z prowadzącym Ps

EU2 rozmowa z prowadzącym i korekty Ps

EU3 realizacja obiektu i korekta z prowadzącym Ps

EU4 realizacja obiektu i korekta z prowadzącym Ps

EU5 realizacja obiektu i korekta z prowadzącym Ps

EU6 realizacja obiektu i korekta z prowadzącym Ps

EU7 rozmowa z prowadzącym, przegląd prac Ps

EU8 rozmowa z prowadzącym Ps

Ocena realizacji tematu pod względem jakości formalnych i ideowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-23 - 2024-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 45 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-23 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 45 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Perszko, Justyna Sołomianko
Prowadzący grup: Jarosław Perszko, Justyna Sołomianko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 45 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Perszko
Prowadzący grup: Jarosław Perszko, Justyna Sołomianko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 45 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Perszko
Prowadzący grup: Paweł Dudko, Jarosław Perszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 45 godzin, 11 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Perszko
Prowadzący grup: Paweł Dudko, Jarosław Perszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
E-learning:

Tak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)