Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Modelowanie w-1

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia

Kod przedmiotu: AWIP5112
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Modelowanie w-1
Jednostka: Wydział Architektury
Grupy: Przedmioty - AW stacjonarne I-ego stopnia 3 rok 5 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Obieralny

Skrócony opis:

Opanowanie i rozwinięcie umiejętności kształtowania i modelowania różnych rodzajów powierzchni, wynikających z gestu twórcy, emocji, charakteru narzędzia oraz rodzaju materiału i tworzywa.

Uświadomienie roli faktury powierzchni, jej wagi i znaczenia w projektowaniu otoczenia człowieka. Przedmiot zakłada w swoim programie logiczno-wynikowe przejście od sposobu modelowania powierzchni do organizacji przestrzeni wynikającej z takiego, a nie innego sposobu fakturalnego jej traktowania.

Pełny opis:

Stworzenie układu kompozycyjnego w oparciu o zjawisko figura i tło, minimum czterech płaskich obiektów, zorientowanych w sposób uporządkowany, zrealizowany w materiałach trwałych poprzez ideowe i strukturalne kształtowanie charakteru ich powierzchni. Poszukiwanie relacji pozytyw-negatyw, wykazanie wzajemnego oddziaływania, znaczenia kierunku padania światła w zależności od zmienności czynników formalnych faktury powierzchni, poruszenie aspektu aplikacji i jej znaczenia.

Literatura:

S.E. Rasmussen, Odczuwanie architektury , 1962, wyd. polskie 1999;

Ch. Norberg–Schulz, Bycie, przestrzeń i architektura , 1971, wyd. polskie 1999;

St Kościelecki, Problemy formy i wyobraźni plastycznej , 1980;

E. Gombrich, Sztuka i złudzenie , PIW, 1981;

L.A. Žadova, Poszukiwania i eksperymenty , Wydawn. Artyst. i Film. W-wa 1982;

W. Kandynsky, Punkt, linia a płaszczyzna , PIW 1986;

opracowania dotyczące sztuki i architektury bizantyjskiej, orientalnej i ludowej; katalogi materiałowe

Efekty uczenia się:

Student:

- zna zasady kompozycji (otwartej, zamkniętej, dynamicznej, statycznej)

- dysponuje szerokim spektrum wiedzy o rodzajach powierzchni wynikających z charakteru materiału

- tworzy układ kompozycyjny w oparciu o zjawisko figura i tło

- sprawnie posługuje się technologią sztukatorską

- opracowuje zagadnienia programowe w zespole

- potrafi dokonać zmiany znaczeniowej

- ocenia jakość wykonanej pracy

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: Ocena realizacji tematu pod względem jakości formalnych i ideowych.

Ocena dostateczna:

- student osiąga przedmiotowe efekty kształcenia

Ocena dostateczna plus:

- student spełnia kryteria na ocenę dostateczną oraz przejawia inicjatywę w poszukiwaniach

Ocena dobra:

- student spełnia kryteria na ocenę dostateczną plus i wykazuje nowatorstwo w poszukiwanych rozwiązaniach

Ocena dobra plus:

- student spełnia kryteria na ocenę dobrą i wykazuje dążenie do doskonalenia technik warsztatowych

Ocena bardzo dobra:

- student spełnia kryteria na ocenę dobrą plus i sprawnie posługuje się technikami warsztatowymi

Sposoby weryfikacji:

obecność na zajęciach i korekty, rozmowa z prowadzącym, przegląd prac wykonanych w ramach zajęć: poliptyku odlewów płyt gipsowych w układzie pozytyw-negatyw

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 45 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Perszko
Prowadzący grup: Jarosław Perszko, Justyna Sołomianko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 45 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Perszko
Prowadzący grup: Jarosław Perszko, Justyna Sołomianko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 45 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Perszko
Prowadzący grup: Jarosław Perszko, Justyna Sołomianko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 45 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Dudko
Prowadzący grup: Paweł Dudko, Jarosław Perszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 45 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Dudko
Prowadzący grup: Paweł Dudko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)