Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Plastyka - modelowanie w-1

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: AW4115
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Plastyka - modelowanie w-1
Jednostka: Wydział Architektury
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Obieralny

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu:

Do wyboru. ćwiczenia

Wymagania wstępne:

Znajomość zasad kompozycji i technik posługiwania się materiałami takim jak modelina i gips

Forma i warunki zaliczenia:

Przegląd prac – cztery prace o formacie 50x70 cm

Założenia i cele przedmiotu:

Opanowanie i rozwinięcie umiejętności kształtowania i modelowania różnych rodzajów powierzchni

Metody dydaktyczne:

Rozmowa, korekty, ćwiczenia i praktyczna nauka technik

Pełny opis:

Treści programowe:

Próba zdefiniowania i określenia pojęcia faktury powierzchni oraz detalu fakturalnego. Faktura jako czynnik determinujący ciężar, skalę i wielkość obiektu. Wykazanie formalnego znaczenia faktury powierzchni, jej charakteru, pochodzenia, nawet symboliki w praktycznym zastosowaniu, jako dopełnienie zajęć projektowych.

Efekty kształcenia:

Opanowanie i rozwinięcie umiejętności kształtowania i modelowania różnych rodzajów powierzchni, wynikających z gestu twórcy, emocji, charakteru narzędzia oraz rodzaju materiału i tworzywa. Powrót do materiałów naturalnych jako wartości sprawdzonych i ugruntowanych w tradycji architektury. Odkrywanie ich nowych walorów i jakości artystycznych w oparciu o współczesne środki techniczne.

Literatura:

a) podstawowa:

Zb.Wolski,TECHNOLOGIA - SZTUKATORSTWO,1988

b) uzupełniająca:

St.Kościelecki, Problemy formy i wyobraźni plastycznej,

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Dudko
Prowadzący grup: Paweł Dudko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 45 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Perszko
Prowadzący grup: Paweł Dudko, Jarosław Perszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Perszko
Prowadzący grup: Jarosław Perszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2009/10" (zakończony)

Okres: 2010-03-01 - 2010-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 45 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Perszko
Prowadzący grup: Wacław Ostrowski, Jarosław Perszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2008/09" (zakończony)

Okres: 2009-02-23 - 2009-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 45 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jarosław Perszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2007/08" (zakończony)

Okres: 2008-02-25 - 2008-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 45 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jarosław Perszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)