Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konstrukcje budowlane-modelowanie komputerowe 2

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

View syllabus

Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: AUII2022
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konstrukcje budowlane-modelowanie komputerowe 2
Jednostka: Wydział Architektury
Grupy: Przedmioty - AIU stacjonarne II-ego stopnia 1 rok 2 semestr
Przedmioty - ARCH2 stacjonarne II-ego stopnia 1 rok 2 semestr
Strona przedmiotu: http://wa.pb.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Nauczenie modelowania, symulacji, analizy i projektowania optymalnego metodą elementów skończonych przestrzennych konstrukcji prętowych, powierzchniowych i hybrydowych o różnych funkcjach, formach i skalach.

Pełny opis:

Podstawy metody elementów skończonych dla przestrznnych konstrukcji prętowych i powierzchniowych. Modelowanie jedno- i dwuwymiarowe. Analiza spektralna. Analiza wyboczenia. Analiza statyczna. Optymalizacja formy i materiału. Płyty naturalnie użebrowane Nervi'ego. Budynki wysokie o przekrojach otwartych i zamkniętych. Przekrycia powłokowe dużej rozpiętości - łaty Coons'a. Więźby dachowe - optymalizacja.

Literatura:

Literatura (Limit 65535 znaków):

a) podstawowa:

1.Sieczkowski J.M.: Podstawy komputerowego modelowanie konstrukcji budowlanych.Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2001.

b) uzupełniająca:

1. Akin J.E.: Finite element analysis concepts via SolidWorks. World Scientific, Singapore, 2010.

Efekty uczenia się:

zna podstawy metody elementów skończonych

zna oprogramowanie metody elementów skończonych

umie modelować i analizować konstrukcje przestrzenne

umie projektować i optymalizować konstrukcje

Metody i kryteria oceniania:

sprawdzian pisemny końcowy

50% poprawnych odpowiedzi - ocena 3.0

60% poprawnych odpowiedzi - ocena 3.5

70% poprawnych odpowiedzi - ocena 4.0

80% poprawnych odpowiedzi - ocena 4.5

90% poprawnych odpowiedzi - ocena 5.0

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 55 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Wiercińska
Prowadzący grup: Mateusz Mazur, Milena Wiercińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 55 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Wiercińska
Prowadzący grup: Milena Wiercińska, Katarzyna Woszczenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 75 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Wiercińska
Prowadzący grup: Anna Stefańska, Milena Wiercińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Stefańska
Prowadzący grup: Anna Stefańska, Katarzyna Woszczenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 69 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Musiuk
Prowadzący grup: Adam Musiuk, Milena Wiercińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Wiercińska
Prowadzący grup: Milena Wiercińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Musiuk
Prowadzący grup: Milena Wiercińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-09-26 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 81 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Szlegier
Prowadzący grup: Konrad Szlegier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-21 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 82 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Konrad Szlegier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 57 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Rychter
Prowadzący grup: Zenon Rychter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 73 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Rychter
Prowadzący grup: Zenon Rychter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)