Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Plastyka 1 - rysunek architektoniczny

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia

Kod przedmiotu: AUI1046
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Plastyka 1 - rysunek architektoniczny
Jednostka: Wydział Architektury
Grupy: Przedmioty - ARCH8 stacjonarne I-ego stopnia 1 rok 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Ćwiczenia praktyczne w posługiwaniu się rysunkiem odręcznym mając na celu rozwijanie percepcji przestrzeni i nauczania podstawowych technik rysunkowych.

Pełny opis:

Rysunki o postępującym stopniu trudności zestawów przedmiotów zróżnicowanych materiałowo, fakturowo, wielkościowo wykonane z natury.

Obserwowanie i wykonanie odwzorowującego trójwymiarową przestrzeń rysunków uwzględniających perspektywę, proporcje, światłocień, kontrast, fakturę.

Narzędzie: ołówek

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 45 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Łodziński
Prowadzący grup: Andrzej Dworakowski, Agnieszka Januszkiewicz, Piotr Łodziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 45 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Łodziński
Prowadzący grup: Andrzej Dworakowski, Agnieszka Januszkiewicz, Piotr Łodziński, Piotr Trojniel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 45 godzin, 91 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Łodziński
Prowadzący grup: Andrzej Dworakowski, Agnieszka Januszkiewicz, Piotr Łodziński, Monika Magdziak, Piotr Trojniel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 45 godzin, 87 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Łodziński
Prowadzący grup: Andrzej Dworakowski, Agnieszka Januszkiewicz, Danuta Korolczuk, Piotr Łodziński, Monika Magdziak, Marek Świrydowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
E-learning:

Tak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)