Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Plastyka - malarstwo

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: AU4118
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Plastyka - malarstwo
Jednostka: Wydział Architektury
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Obieralny

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu:przedmiot podstawowy, do wyboru

Wymagania wstępne:podstawowe umiejętności malarskie

Forma i warunki zaliczenia:zaliczenie na ocenę 10-15 prac malarskich wykonanych w semestrze.

Założenia i cele przedmiotu: Poznanie technik malarskich: plakatówka, akwarela. Poszukiwanie barwami ciągów

rozjaśniających, poszukiwanie czystych zestawień kolorystycznych i układów

monochromatycznych, działanie kontrastem i barwą lokalną.

Metody dydaktyczne:Wykonanie prac w technikach: akwarela, plakatówka, pastela (brystol, tektura).

Pełny opis:

Treści programowe:Założeniem programu z malarstwa jest zapoznanie studenta architektury z podstawami

malarstwa.

Szukanie zależności między formą a kolorem. Umiejętność obserwacji i interpretacji

otoczenia.

Efekty kształcenia:poznanie technik malarskich, uwrażliwienie studenta na kolor oraz

swobodne poruszanie się w świecie barw. Co jest nie bez znaczenia w ogólnym przygotowaniu plastycznym architekta.

Literatura:

a) podstawowa:

Ślesiński W., Techniki malarskie spoiwa organiczne

b) uzupełniająca:

Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto, tom I i II

c) Parramont Jose M., Jak powstaje kolor.,

d) Pastuszak Włodzimierz, Kolor czy barwa.,

e) Słownik terminologiczny Sztuk Pięknych, PWN

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 45 godzin, 118 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Debis
Prowadzący grup: Janusz Debis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 45 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elena Dąbrowska
Prowadzący grup: Elena Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Debis
Prowadzący grup: Elena Dąbrowska, Janusz Debis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2009/10" (zakończony)

Okres: 2010-03-01 - 2010-06-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 45 godzin, 19 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Debis
Prowadzący grup: Marek Świrydowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2008/09" (zakończony)

Okres: 2009-02-23 - 2009-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 45 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elena Dąbrowska, Janusz Debis, Marek Świrydowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2007/08" (zakończony)

Okres: 2008-02-25 - 2008-06-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 45 godzin, 42 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elena Dąbrowska, Janusz Debis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)