Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zastosowanie technik komputerowych w POAK

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: AK7043
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zastosowanie technik komputerowych w POAK
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - AKDZ stacjonarne I-ego stopnia 4 rok 7 semestr
Strona przedmiotu: http://materialy.wb.pb.edu.pl/slawomirwojtkiewicz/
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Student potrafi kreatywie korzystać z programów graficznych. Zna metody przenoszenia rysunku odręcznego do środowiska cyfrowego. Potrafi tworzyć od podstaw rysunki w środowisku cyfrowym.

Pełny opis:

Ogólne pojecia związane z grafiką komputerową. Rodzaje zapisu graficznego (raster, wektor). Modele barw. Rodzaje programów graficznych. Przegląd dostepnych programów graficznych komercyjnych i open source. Kreowanie rysunków w programach rastrowych i wektorowych. Wstęp do modelowania przestrzennego.

Literatura:

1) J. Zabrodzki i inni, Grafika komputerowa, metody i narzędzia, WNT 1994; 2) M. Jankowski, Elementy grafiki komputerowej, WNT 1990;

Efekty uczenia się:

student potrafi przenieść rysunek odręczny do środowiska cyfrowego

wie jak tworzyć rysunek wektorowy

wie jak tworzyć rysunek rastrowy

potrafi tworzyć proste kompozycje przestrzenne z użyciem figur podstawowych

Metody i kryteria oceniania:

opracowanie specjalistyczne - ocena umiejętności praktycznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Wojtkiewicz
Prowadzący grup: Wojciech Matys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Matys
Prowadzący grup: Wojciech Matys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 57 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Wojtkiewicz
Prowadzący grup: Wojciech Matys, Sławomir Wojtkiewicz
Strona przedmiotu: http://materialy.wb.pb.edu.pl/slawomirwojtkiewicz/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Skrócony opis:

Cel zajęć: Rozwinięcie umiejętności projektowania przy praktycznym wykorzystaniu programów komputerowych służących do modelowania oraz wizualizacji architektury krajobrazu jak i sporządzania dokumentacji technicznej.

Pełny opis:

Zagadnienia teoretyczne: Zapoznanie się z interfejsem i filozofią pracy w środowisku CAD – Archicad, Autocad. Zapoznanie się z technikami CAD dokumentacji technicznej i metod modelowania. Przygotowanie projektu do druku – praca na layoutach . Ustalanie zakresu i publikacja dokumentacji.

Szczegółowy zakres tematyczny przedmiotu.

1. Idea działania programu. Wprowadzenie do poruszania się w środowisku ArchiCADa

2.Interfejs programu, nawigacja

3.Budowanie zawartości projektu. Elementy 2D.

4.Techniki dokładnego definiowania geometrii elementów.

5. Elementy 2D. Wymiarowanie i opisywanie projektów.

6 .Atrybuty elementów.

7. Zmiana wyglądu elementów bez ingerencji w ich właściwości.

8. Zaznaczanie i edycja zaznaczonych elementów.

9. Dokumentacja. Tworzenie i edycja elementów dokumentacji.

10. Publikacja dokumentacji

Uwagi:

Zakres: Praca semestralna polegająca na wykreśleniu zagospodarowania działki wraz z przekrojami terenowymi.

Oddanie w wersji:

a) elektronicznej

b) papierowej 2xfromat A3

1 – rzut zagospodarowania działki, tabela, wykaz roślin

2 – przekroje terenowe (min. 4) , tabela

Zaliczenie na ocenę w skali 2.0 – 5.0 (na zaliczenie min. 3.0) a) praca semestralna (praktyczne wykorzystanie poznanych funkcji) - ocena 2.0 – 5.0

b) znajomość oraz stopień wykorzystania poznanych funkcji - ocena 2.0 – 5.0

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)