Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie terenów sportowych

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia

Kod przedmiotu: AK2341
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie terenów sportowych
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - AKDZ stacjonarne II-ego stopnia 2 rok 3 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rys historyczny i współczesne przykłady realizacji obiektów sportowo-rekreacyjnych, wizja lokalna. Sporządzanie opracowania projektowego

Pełny opis:

Nauka zasad projektowania obiektów architektury krajobrazu -obiekty sportowo-rekreacyjne. Rozwiązywanie zadania projektowego o tematyce sportowo-rekreacyjnej w konkretnej lokalizacji z doborem materiałów, elementów wyposażenia i szaty roślinnej.

Literatura:

1) Neufert E., Podręcznik Projektowania architektoniczno – budowlanego, Arkady 2003; 2) Urządzenia sportowe, praca zbiorowa pod redakcją R. Wierszyłło, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1981; 3) Urządzenia turystyczne, praca zbiorowa pod redakcją B.Lange i J. Mokrzyńskiego, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1963; 4) Mokrzyński J., Architektura wolnego czasu, Arkady, Warszawa 1990; 5) Urządzenia turystyczne, praca zbiorowa pod redakcją B.Lange i J. Mokrzyńskiego, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1963;

Efekty uczenia się:

1. zna uwarunkowania prawne, planistyczne i ergonomiczne projektowania dużych założeń sportowo-rekreacyjnych

2.zna i analizuje historyczne i współczesne realizacje obiektów sportowo-rekreacyjnych

3. sporządza inwentaryzację obszaru objętego opracowaniem projektowym

4. sporządza specyfikację projektowanych obiektów oraz wytyczne szczegółowe

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne końcowe - wykład.

Zaliczenie w formie pisemnej poruszające zagadnienia tematyki wykładów.

Ocena w skali 2-5.

ocena 5.0 - wyczerpująca, prawidłowa odpowiedź na zadane wszystkie pytania (min.90% prawidłowej odpowiedzi na zadane pytania)

ocena 4,5 - prawidłowa odpowiedź na 80-89% zadanych pytań

ocena 4,0 - prawidłowa odpowiedź na 70 - 79% zadanych pytań

ocena 3,5 - prawidłowa odpowiedź na 65-69% zadanych pytań

ocena 3,0 - prawidłowa odpowiedź na 60-69% zadanych pytań

ocena 2,0 - brak odpowiedzi poniżej 59% pytań testowych

Część projektowa:

- złożenie w terminie projektu. Na ocenę projektu składa się:

a. część graficzna, skala ocen 2-5,0

b. rozwiązanie projektowe, skala ocen 2,0-5,0

c. rozwiązania techniczne, skala ocen 2,0-5,0

Ocena końcowa za projekt - średnia arytmetyczna wymienionych ocen cząstkowych.

Dodatkowo:

- oceny cząstkowe (skala ocen 2,0-5,0) za klauzury sprawdzające.

Projekt należy oddać w wyznaczonym terminie. Projekty składane po wyznaczonym terminie nie podlegają ocenie. Obecność na zajęciach obowiązkowa, dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Matys
Prowadzący grup: Wojciech Matys, Kamil Rawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Wojtkiewicz
Prowadzący grup: Kamil Rawski, Sławomir Wojtkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Wojtkiewicz
Prowadzący grup: Agata Cyuńczyk, Zbigniew Pininski, Sławomir Wojtkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/16" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Wojtkiewicz
Prowadzący grup: Dorota Gawryluk, Sławomir Wojtkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)