Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie terenów sportowo - rekreacyjnych (Przedmiot do wyboru IV)

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia

Kod przedmiotu: AK2324A
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie terenów sportowo - rekreacyjnych (Przedmiot do wyboru IV)
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - AKDZ stacjonarne II-ego stopnia 2 rok 3 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rys historyczny i współczesne przykłady realizacji obiektów sportowo-rekreacyjnych, wizja lokalna. Sporządzanie opracowania projektowego

Pełny opis:

Nauka zasad projektowania obiektów architektury krajobrazu -obiekty sportowo-rekreacyjne. Rozwiązywanie zadania projektowego o tematyce sportowo-rekreacyjnej w konkretnej lokalizacji z doborem materiałów, elementów wyposażenia i szaty roślinnej.

Literatura:

1) Neufert E., Podręcznik Projektowania architektoniczno – budowlanego, Arkady 2003;

2) Urządzenia sportowe, praca zbiorowa pod redakcją R. Wierszyłło, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1981;

3) Urządzenia turystyczne, praca zbiorowa pod redakcją B.Lange i J. Mokrzyńskiego, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1963;

4) Mokrzyński J., Architektura wolnego czasu, Arkady, Warszawa 1990; 5) Urządzenia turystyczne, praca zbiorowa pod redakcją B.Lange i J. Mokrzyńskiego, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1963;

Efekty uczenia się:

zna uwarunkowania prawne, planistyczne i ergonomiczne projektowania dużych założeń sportowo-rekreacyjnych

zna i analizuje historyczne i współczesne realizacje obiektów sportowo-rekreacyjnych

sporządza inwentaryzację obszaru objętego opracowaniem projektowym

sporządza opracowanie projektowe w skali urbanistycznej

sporządza opracowanie projektowe wybranych elementów i obiektów w skali architektonicznej

prezentuje opracowanie projektowe w formie czytelnych przedstawień graficznych i modelu

Metody i kryteria oceniania:

opracowanie projektowe, klauzury sprawdzające

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Wojtkiewicz
Prowadzący grup: Sławomir Wojtkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)