Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie i urządzanie zieleni przyulicznej

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: AK2213
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie i urządzanie zieleni przyulicznej
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Obsadzanie ulic w wiekach dawniejszych; znaczenie mikroklimatyczne, sanitarne i dekoracyjne drzew ulicznych; specyfika środowiska przyulicznego; problem zasolenia gleb przyulicznych; ochrona prawna drzew w mieście. Obowiązujące przepisy i normatywy prawne; normatywy projektowe dotyczące sadzenia drzew i podstawowe informacje na temat klasyfikacji ulic oraz budowy chodników i jezdni miejskich; wpływ nawierzchni na stan drzewa; system informacji o drzewach miejskich; zasady wyceny drzew miejskich.

Pełny opis:

1) Historia zieleni towarzyszącej ciągom komunikacyjnym. Obsadzanie ulic dawniej i dziś.

2) Znaczenie zieleni przyulicznej: mikroklimatyczne, sanitarne i dekoracyjne.

3) Klasyfikacja ulic oraz budowa chodników i jezdni miejskich; wpływ nawierzchni na stan drzew.

4) Specyfika środowiska przyulicznego; problem zasolenia gleb przyulicznych, susza letnia i mrozowa, sposoby zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych.

5) Ochrona prawna drzew w mieście. Obowiązujące przepisy i normatywy prawne; normatywy projektowe dotyczące sadzenia drzew.

6) System informacji o drzewach miejskich; zasady wyceny drzew miejskich.

7) Dobór gatunków i zasady projektowania zieleni przyulicznej w przestrzeni miejskiej.

8) Opracowanie projektowe rewaloryzacji szaty roślinnej: zieleń, mała architektura, system nawadniania, oświetlenie (lokalizacja, rzuty, przekroje, wizualizacje).

9) Operat pielęgnacyjny roślinności.

Literatura:

Drozdek M. (red.): Rośliny do zadań specjalnych. Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, Sulechów-Kalsk, 2011.

Lenard E., Wolski K.: Dobór drzew i krzewów w kształtowaniu terenów zieleni. Wyd. Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław, 2006.

Łukasiewicz A., Łukasiewicz S.: Rola i kształtowanie zieleni miejskiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2006.

Pokorski J., Siwiec A.: Kształtowanie terenów zieleni. Wyd. Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Warszawa, 1998.

Szczepanowska H.B.: Drzewa w mieście. Hortpress Sp. z o.o., Warszawa, 2001.

Szczepanowska H. B.: Wycena wartości drzew na terenach zurbanizowanych. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa, 2007.

Szulc, A.: Zielone Miasto. Zieleń przy ulicach. Agencja Promocji Zieleni, Warszawa, 2013.

http://aleje.org.pl/pl/publikacje

Efekty uczenia się:

EK1-ma szeroką wiedzę w zakresie struktury, funkcji i ochrony zieleni przyulicznej

EK2-dostrzega i rozumie wpływ środowiska abiotycznego na zieleń przyuliczną; umie identyfikować zagrożenia i im przeciwdziałać

EK3-umie przeprowadzić prace z zakresu inwentaryzacji i waloryzacji zieleni w różnych typach środowisk

EK4-umie sporządzić ekspertyzę stanu zdrowotnego drzew i określić niezbędne zabiegi pielęgnacyjne

EK5-umie dobierać gatunki i projektować nasadzenia zieleni przyulicznej w przestrzeni miejskiej

EK6-zna akty prawne dotyczące zasad projektowania, urządzania i ochrony zieleni przyulicznej

EK7-umie przygotować prezentację na zadany temat

EK8-umie pracować w zespole

Metody i kryteria oceniania:

EK1-ćwiczenia sprawdzające, opracowanie projektowe

EK2-ćwiczenia sprawdzające, opracowanie projektowe

EK3-ćwiczenia sprawdzające

EK4-ćwiczenia sprawdzające

EK5-opracowanie projektowe (prezentacja, dyskusja)

EK6-opracowanie projektowe (prezentacja, dyskusja)

EK7-opracowanie projektowe (prezentacja, dyskusja)

EK8-opracowanie projektowe (prezentacja, dyskusja), ćwiczenia sprawdzające

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Rawski
Prowadzący grup: Kamil Rawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia terenowe - Ocena
Projekt - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Projekt, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Matowicka
Prowadzący grup: Aleksander Kołos, Beata Matowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia terenowe - Ocena
Projekt - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-09-26 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Projekt, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kłopotowski
Prowadzący grup: Agata Cyuńczyk, Maciej Kłopotowski, Aleksander Kołos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia terenowe - Ocena
Projekt - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-21 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Projekt, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Gawryluk
Prowadzący grup: Magdalena Gajewska, Beata Matowicka, Zofia Tyszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Projekt - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 15 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Projekt, 30 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Gawryluk
Prowadzący grup: Magdalena Gajewska, Dorota Gawryluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia terenowe - Ocena
Projekt - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Projekt, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Gawryluk
Prowadzący grup: Magdalena Gajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia terenowe - Ocena
Projekt - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)