Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ogród deszczowy

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: AK1S61265
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ogród deszczowy
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - AKDZ stacjonarne I-ego stopnia 3 rok 6 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obieralny

Skrócony opis:

Nauka zasad projektowania ogrodów deszczowych w środowisku miejskim. Zagadnienia z zakresu hydrologii i retencji na terenach zurbanizowanych. Wzornictwo tego typu realizacji w tym dobór materiałów budowlanych i szaty roślinnej.

Pełny opis:

Wykład: Zagadnienia teoretyczne i praktyczne (studia przypadków) dotyczące ogrodów deszczowych zlokalizowanych w przestrzeni zurbanizowanej. Zasady kształtowania terenu, budowy zbiorników oraz doboru szaty roślinnej.

Projekt: Sporządzenie opracowania projektowego ulokowanego w konkretnej lokalizacji na terenie istniejącego zespołu mieszkaniowego.

Ćwiczenia terenowe: Inwentaryzacja i wieloaspektowa analiza obszaru objętego opracowaniem projektowym. Analizy przedprojektowe.

Literatura:

1. Adamowski D. i in., Katalog zielono – niebieskiej infrastruktury. Część II. Wytyczne i rozwiązania, Bydgoszcz 2017 http://www.mwik.bydgoszcz.pl/index.php/component/attachments/download/445

2. ASLA. (2012). Green Infrastructure, American Society of Landscape Architects. (online: https://www.asla.org/ContentDetail.aspx?id=24076)

3. Bergier T., Kronenberg J., Wagner I., Woda w mieście.

Usługi ekosystemów dla zrównoważonej gospodarki wodnej, Kraków : Fundacja Sendzimira, 2014

4. Szulc A., Grąbczewski J., Zielone miasto : zieleń przy ulicach, Warszawa : Agencja Promocji Zieleni, 2013.

Efekty uczenia się:

1. zna współczesne tendencje w zakresie gospodarowania wodami opadowymi na terenach zurbanizowanych

2. zna współczesne realizacje ogrodów deszczowych oraz pełnione przez nie funkcje

3. potrafi analizować teren opracowania projektowego (pracuje na mapie)

4. potrafi zaprojektować ogród deszczowy

5. potrafi dokonać doboru stosownych materiałów budowlanych oraz dobrać szatę roślinną

6. potrafi zaprezentować opracowane rozwiązanie projektowe

Metody i kryteria oceniania:

wykład: zaliczenie pisemne

projekt: sporządzenie opracowania projektowego

ćwiczenia terenowe: inwentaryzacja zieleni, inwentaryzacja urbanistyczna

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2024-02-26 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Matowicka
Prowadzący grup: Beata Matowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia terenowe - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-23 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Matowicka
Prowadzący grup: Beata Matowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia terenowe - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)