Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski I B1

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: AK1008A1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski I B1
Jednostka: Studium Języków Obcych
Grupy: Przedmioty - AKDZ stacjonarne I-ego stopnia 1 rok 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: znajomośc języka na poziomie B1

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu: rozwój wszystkich sprawności językowych

Metody dydaktyczne: metoda komunikacyjna z naciskiem na słownictwo fachowe i rozwijanie autonomii studenta.

Pełny opis:

Tematyka

-praca zespołowa

-szkolenie

-uruchamianie i praca urządzeń

-opis wykonywanej pracy

-aranżowanie spotkań służbowych

-email

-CV

-porównywanie przedmiotów

-prośba, oferowanie

Zagadnienia gramatyczne: I

-tryb rozkazujacy

- powtórzenie czasów :

present simple

present continuous

present perfect

past simple

-by+czasownik w formie gerund

-forma czasowników wyrażających zamiar

Efekty kształcenia:posługiwanie się językiem na poziomie B1 w obszarze komunikacji codziennejoraz w życiu zawodowym (teksty fachowe)

Literatura:

a) podstawowa: Vicki Hollett & Norman Whitby: Lifestyle English for work, socializing and Ravel, Pre-intermediate, Pearson Longman, 2010

b) uzupełniająca: Michael Vince: Macmillan English Grammar In Context, intermediate, Macmillan, 2008

materials developed by the teacher – specialist language ad vocabulary

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 61 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Kozoń
Prowadzący grup: Małgorzata Jarmołowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Tołwińska
Prowadzący grup: Łucja Carpenter, Monika Śleszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2010/11" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 53 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Tołwińska
Prowadzący grup: Łucja Carpenter, Alina Jabłońska Domurat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)