Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Botanika i fizjologia roślin

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: AK1002
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Botanika i fizjologia roślin
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - AKDZ stacjonarne I-ego stopnia 1 rok 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne:chemia, fizyka, matematyka

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin pisemny, ocena sprawozdań i kolokwia

Założenia i cele przedmiotu:

Student zna terminologię z zakresu botaniki i fizjologii roślin

Ma wiedzę w zakresie struktury i funkcjonowania roślin

Tłumaczy wpływ czynników zewnętrznych, w tym klimatycznych, na rośliny

Analizuje warunki uprawy, nawożenia i pielęgnowania roślin

Ma umiejętność samokształcenia się

Metody dydaktyczne:wykład, laboratorium

Pełny opis:

Treści programowe:

Struktura i funkcja komórki roślinnej, tkanek i organów roślinnych. Podstawy systematyki roślin. Podstawowe procesy życiowe roślin. Zastosowanie współczesnych osiągnięć fizjologii roślin w nowoczesnej architekturze krajobrazu. Wpływ środowiska na organizmy roślinne. Oddziaływania między roślinami a innymi organizmami.

Efekty kształcenia:

Poznanie podstaw cytologii, anatomii, morfologii, i morfogenezy roślin oraz podstaw procesów życiowych roślin na różnych poziomach organizacji rośliny. Rozumienie zależności między budową a funkcjami roślin na różnych poziomach ich organizacji, oddziaływań między roślinami a środowiskiem. Poznanie reakcji roślin na czynniki środowiska.

Literatura:

a) podstawowa:

Kopcewicz J., Lewak S. (red.) Fizjologia roślin.PWN.Warszawa.2007. Starck Z. (red.) Przewodnik do ćwiczeń z fizjologii roślin. SGGW, Warszawa.2007.

Szweykowska A., Szweykowski J. Botanika. T.1 Morfologia PWN. Warszawa.2008 Szweykowska A., Szweykowski J. Botanika. t.2 Systematyka PWN. Warszawa. 2006.

b) uzupełniająca:

Evans D.E. Biologia roślin. Krótkie wykłady. PWN. Warszawa. 2003.. Falińska K. Plant population biology and vegetation processes.PAN.Kraków.1998

Kozłowska M. (red.)Fizjologia roślin Od teorii do nauk stosowanych. PWRiL. Poznań. 2007. Lewak S., Kopcewicz J. Fizjologia roślin wprowadzenie.PWN. Warszawa. 2009. Szweykowska A. Fizjologia roślin. UAM. Poznań. 2002.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elżbieta Wołejko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Łoboda
Prowadzący grup: Tadeusz Łoboda, Elżbieta Wołejko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 61 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 61 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Łoboda
Prowadzący grup: Tadeusz Łoboda, Elżbieta Wołejko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2010/11" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 53 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 53 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tadeusz Łoboda, Elżbieta Wołejko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2009/10" (zakończony)

Okres: 2009-10-01 - 2010-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tadeusz Łoboda, Marzena Matejczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2008/09" (zakończony)

Okres: 2008-10-01 - 2009-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tadeusz Łoboda, Marzena Matejczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)