Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechanika płynów

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: Ś13012
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mechanika płynów
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - ISR niestacjonarne I-stopnia 2 rok 3 semestr
Przedmioty - ISR stacjonarne I-ego stopnia 2 rok 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Gajewski
Prowadzący grup: Andrzej Gajewski, Anna Werner-Juszczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 49 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin, 49 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 49 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Gajewski
Prowadzący grup: Andrzej Gajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 52 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin, 52 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 52 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Gajewski
Prowadzący grup: Andrzej Gajewski, Anna Werner-Juszczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Rynkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 43 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin, 43 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 43 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Gajewski
Prowadzący grup: Andrzej Gajewski, Anna Werner-Juszczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Rynkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-09-26 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 85 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin, 85 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 85 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Sorko
Prowadzący grup: Andrzej Gajewski, Sławomir Sorko, Anna Werner-Juszczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/16" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin) więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Rynkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-21 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 98 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin, 98 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 98 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Sorko
Prowadzący grup: Andrzej Gajewski, Sławomir Sorko, Anna Werner-Juszczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Rynkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 127 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin, 127 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 127 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Sorko
Prowadzący grup: Anna Demianiuk, Andrzej Gajewski, Paulina Radzajewska, Marlena Rowińska, Sławomir Sorko, Tomasz Teleszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-03-03 - 2014-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Sorko
Prowadzący grup: Andrzej Gajewski, Sławomir Sorko, Tomasz Teleszewski, Anna Werner-Juszczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 115 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin, 115 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 115 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Sorko
Prowadzący grup: Anna Demianiuk, Andrzej Gajewski, Sławomir Sorko, Tomasz Teleszewski, Anna Werner-Juszczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Demianiuk, Andrzej Gajewski, Sławomir Sorko, Tomasz Teleszewski, Anna Werner-Juszczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2010/11" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 141 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin, 141 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 141 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Gajewski, Sławomir Sorko, Tomasz Teleszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2009/10" (zakończony)

Okres: 2010-03-01 - 2010-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Gajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2009/10" (zakończony)

Okres: 2009-10-01 - 2010-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 95 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 95 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 95 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Gajewski, Sławomir Sorko, Tomasz Teleszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2008/09" (zakończony)

Okres: 2008-10-01 - 2009-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 99 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 99 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 99 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Gajewski, Sławomir Sorko, Tomasz Teleszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2007/08" (zakończony)

Okres: 2007-09-28 - 2008-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 77 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 77 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 77 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Gajewski, Sławomir Sorko, Tomasz Teleszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)