Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie jakością usług turystycznych

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

View syllabus

Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: TSU03481
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie jakością usług turystycznych
Jednostka: Wydział Inżynierii Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: Zarządzanie jakością usług turysytycznych

Wymagania wstępne: Ekonomia, Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym

Forma i warunki zaliczenia: Wykłady – zaliczenie pisemne na ocenę

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami i metodami zarządzania jakością usług turystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem hotelarstwa i gastronomii

Metody dydaktyczne: wykład połączony z wykorzystaniem technik wizualnych

Pełny opis:

Treści programowe: Pojęcie jakości w turystyce. Kategoryzacja i standaryzacja w turystyce. Zasady zarządzania jakością (TQM), Formy podnoszenia jakości. Narzędzia jakości: Analiza Conjoint, QFD, Dom jakości, FMEA, burza mózgów, Diagram przyczyn i skutków, Metody Pareo i Taguchiego. Mierniki jakości usług hotelarskich i gastronomicznych, biur podróży oraz przewozów turystycznych. Normy ISO w hotelarstwie i system HACCP w gastronomii hotelarskiej. Procedura certyfikacyjna. Audyt jakości usług. Ciągłe doskonalenie jakości a opór pracowników.

Efekty kształcenia: Efektem kształcenia jest przyswojenie przez studentów wiedzy na temat zasada i metod zarządzania jakością usług turystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem hotelarstwa i gastronomii

Literatura:

a) podstawowa:

1. Jakość usług turystycznych, A. Panasiuk (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2007.

2. W. B. Martin, Zarządzanie jakością obsługi w restauracjach i hotelach, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.

3. S. Borkowski, E. Wszendybył, Jakość i efektywność usług hotelarskich, PWN, Warszawa 2007.

b) uzupełniająca:

1. M. Kachniewska, ISO 9001 w przedsiębiorstwie turystycznym, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa,2004.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Jalinik
Prowadzący grup: Mikołaj Jalinik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Szymańska
Prowadzący grup: Elżbieta Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Szymańska
Prowadzący grup: Elżbieta Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2010/11" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Szymańska
Prowadzący grup: Danuta Szpilko, Elżbieta Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2009/10" (zakończony)

Okres: 2009-10-01 - 2010-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Szymańska
Prowadzący grup: Danuta Szpilko, Elżbieta Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)