Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie obiektami noclegowymi

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: TSU02459
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie obiektami noclegowymi
Jednostka: Wydział Inżynierii Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu:Zarządzanie obiektami noclegowymi

Wymagania wstępne:Poznanie podstawowych zasad, metod, technik i stylów zarządzania obiektami noclegowymi.

Forma i warunki zaliczenia: Forma pisemna

Założenia i cele przedmiotu:Zapoznanie ze skutecznością zarządzania obiektami noclegowymi oraz wskazanie problemów przy błędnym zarządzaniu.

Metody dydaktyczne:wykład, problemowa, dyskusja, multimedialna, ćwiczenia.

Pełny opis:

Treści programowe:Istota zarządzania, Podstawowe pojęcia w zarządzaniu obiektami noclegowymi, Metody, techniki, zasady i style zarządzania, Funkcje zarządzania, Rodzaje struktur organizacyjnych, Klasyfikacja obiektów noclegowych, Czynniki wpływające na rozwój obiektów noclegowych, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wizerunek menedżera, Cechy poprawnej struktury organizacyjnej obiektu, Rodzaje strategii, Rentowność obiektów noclegowych, Etapy procesu podejmowania decyzji.

Efekty kształcenia:Wskazanie skutecznych metod, zasad, technik i stylów zarządzania obiektami noclegowymi.

Literatura:

a) podstawowa:A.S.Kornak, A.Rapacz, Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wyd. AE, Wrocław 2001, G.Gołembski, Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej, Wyd. AE, Poznań 1998, Ricky W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami,PWN, Warszawa 2004.

b) uzupełniająca:I.Pender, R.Sharpley, Zarządzanie turystyką, PWE, Warszawa 2005, H.A.Rogers, J.A. Slinn, Zarządzanie obiektami turystycznymi, Wyd. PHARE, Warszawa 1996.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mikołaj Jalinik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2009/10" (zakończony)

Okres: 2010-03-01 - 2010-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Jalinik
Prowadzący grup: Mikołaj Jalinik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2008/09" (zakończony)

Okres: 2009-02-23 - 2009-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mikołaj Jalinik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)