Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Turystyka wiejska

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: TN06425
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Turystyka wiejska
Jednostka: Wydział Inżynierii Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu:

1. Zapoznanie z warunkami rozwoju i zasadami organizacji turystyki wiejskiej

2. Zapoznanie z formami turystyki wiejskiej i jej znaczeniem w życiu społeczny

Pełny opis:

Treści programowe: Historia rozwoju turystyki wiejskiej, specyfika turystyki wiejskiej,

składniki produktu turystycznego, formy turystyki wiejskiej, struktury organizacyjne i elementy marketingu, strategie zrównoważonej turystyki wiejskiej, tendencje rozwoju turystyki wiejskiej, finansowanie działalności turystycznej na obszarach wiejskich, zarządzanie turystyka wiejską.

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej (3-4 pozycje)

1. J. Majewski, B. Lane, Turystyka wiejska i rozwój lokalny, Wyd. Fundacja Fundusz Współpracy, Poznań 2001.

2. W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2008.

3. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2007.

4. P. F. Drucker, Menedżer skuteczny, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2009.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-03-03 - 2014-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mikołaj Jalinik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mikołaj Jalinik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)