Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca dyplomowa inżynierska

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: LN7PIN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca dyplomowa inżynierska
Jednostka: Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce
Grupy: Przedmioty - LES niestacjonarne I-ego stopnia 4 rok 7 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 15.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z: formułowaniem i wyborem problemu inżynierskiego, doborem metod badań i weryfikacji zadania inżynierskiego, krytyczną analizą otrzymanych wyników, synteza zdobytej wiedzy inżynierskiej z I stopnia nauczania.

Pełny opis:

Zebranie i analiza danych literaturowych dotyczących tematu pracy; opracowanie metodyki badań bądź też koncepcji własnego rozwiązania technologicznego lub konstrukcyjnego; wykonanie badań bądź też obliczeń technologicznych i konstrukcyjnych; opracowanie wyników badań bądź też rysunków złożeniowych i wykonawczych elementów; weryfikacja i dyskusja otrzymanych wyników badań lub rozwiązania technologicznego czy też konstrukcyjnego.

Literatura:

1.Podręczniki akademickie. 2. Monografie. 3. Artykuły w czasopismach naukowych i branżowych. 4. Internetowe bazy danych.

Efekty uczenia się:

potrafi odnaleźć potrzebne informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, dokonać ich syntezy i interpretacji, a także wyciągac wnioski oraz formulować i uzasadniać opinie

pod nadzorem opiekuna naukowego wykonuje zadania projektowe i badawcze, z techniki rolniczej, leśnej i przemysłu spożywczego, wraz z interpretacją wyników i sformułowaniem wniosków

posiada świadomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązanie zaistniałych problemów zawodowych

umie przygotować pracę pisemną w języku polskim lub obcym, dotyczącą zagadnień szczegółowych właściwych dla techniki rolniczej, leśnej i przemyslu spożywczego, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł

potrafi ustalać priorytety służące realizacji zadań

ustala i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera

zna ryzyko i potrafi ocenić skutki swojej działalności w zakresie techniki rolniczej, leśnej i przemyslu spożywczego

ma swiadomość potrzeby doksztalcania w zakresie wykonywanego zawodu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mikołaj Jalinik, Sebastian Juszko, Małgorzata Rauba, Sławomir Snarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sławomir Bakier, Robert Cierech, Magdalena Greczuk, Mikołaj Jalinik, Sebastian Juszko, Michał Małmyszko, Aleh Marozau, Tomasz Oszako, Rafał Paluch, Joanna Pietrzak-Zawadka, Ewa Pirożnikow, Sławomir Snarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Greczuk, Sebastian Juszko, Rafał Paluch, Joanna Pietrzak-Zawadka, Sławomir Snarski, Ewa Zapora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sławomir Bakier, Halina Chomutowska, Magdalena Greczuk, Mikołaj Jalinik, Sebastian Juszko, Michał Małmyszko, Aleh Marozau, Tomasz Oszako, Rafał Paluch, Joanna Pietrzak-Zawadka, Ewa Pirożnikow, Sławomir Snarski, Ewa Zapora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sławomir Bakier, Halina Chomutowska, Magdalena Greczuk, Sebastian Juszko, Rafał Paluch, Joanna Pietrzak-Zawadka, Ewa Pirożnikow, Małgorzata Rauba, Magdalena Więckowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-09-26 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sławomir Bakier, Halina Chomutowska, Robert Cierech, Mikołaj Jalinik, Sebastian Juszko, Aleh Marozau, Rafał Paluch, Joanna Pietrzak-Zawadka, Małgorzata Rauba, Waldemar Sieniawski, Sławomir Snarski, Magdalena Więckowska, Ewa Zapora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/16" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Halina Chomutowska, Robert Cierech, Jerzy Gutowski, Sebastian Juszko, Rafał Paluch, Joanna Pietrzak-Zawadka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-21 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sławomir Bakier, Halina Chomutowska, Robert Cierech, Ewelina Czwienczek, Sebastian Juszko, Rafał Paluch, Joanna Pietrzak-Zawadka, Ewa Pirożnikow, Waldemar Sieniawski, Sławomir Snarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Robert Cierech, Ewelina Czwienczek, Joanna Pietrzak-Zawadka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Bakier
Prowadzący grup: Halina Chomutowska, Robert Cierech, Tomasz Ginszt, Zbigniew Kasprzykowski, Tomasz Oszako, Joanna Pietrzak-Zawadka, Ewa Pirożnikow, Małgorzata Rauba, Sławomir Snarski, Ewa Zapora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-03-03 - 2014-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sławomir Bakier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Bakier
Prowadzący grup: Sławomir Bakier, Halina Chomutowska, Robert Cierech, Jerzy Gutowski, Elżbieta Oksiejczuk, Rafał Paluch, Joanna Pietrzak-Zawadka, Małgorzata Rauba, Michał Sawoniewicz, Sławomir Snarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Halina Chomutowska, Robert Cierech, Tomasz Ginszt, Jerzy Gutowski, Adolf Korczyk, Elżbieta Oksiejczuk, Tomasz Oszako, Rafał Paluch, Michał Piwnik, Łukasz Skalski, Sławomir Snarski, Józef Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sławomir Bakier, Halina Chomutowska, Robert Cierech, Jerzy Gutowski, Adolf Korczyk, Włodzimierz Kwiatkowski, Elżbieta Malzahn, Tomasz Oszako, Rafał Paluch, Michał Sawoniewicz, Łukasz Skalski, Sławomir Snarski, Józef Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)