Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona przyrody

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

View syllabus

Zasady zaliczenia

Kod przedmiotu: LN2023A
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona przyrody
Jednostka: Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce
Grupy: Przedmioty - LES niestacjonarne I-ego stopnia 1 rok 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: do wyboru

Wymagania wstępne:propedeutyka leśnictwa, ekologia

Forma i warunki zaliczenia: wykłady: zaliczenie testowe, ćwiczenia: średnia ocena z poszczególnych ćwiczeń i oceny aktywności w dyskusji na zajęciach

Założenia i cele przedmiotu:

Przedstawienie naukowych podstaw wiedzy w dziedzinie ochrony przyrody oraz przekazanie usystematyzowanych wiadomości z zakresu ochrony przyrody i różnorodności biologicznej w Polsce i na świecie. Zapoznanie z najważniejszymi problemami i praktyką ochrony przyrody.

Metody dydaktyczne: wykłady i ćwiczenia

Pełny opis:

Treści programowe:

Wykłady: Współzależność człowieka i przyrody w ujęciu historycznym i współczesnym. Wartość różnorodności biologicznej i krajobrazowej na świecie i w Polsce. Metody oceny oraz ochrony żywych zasobów przyrody. Międzynarodowa współpraca w ochronie przyrody. System prawny, organizacyjny i finansowy ochrony przyrody w Polsce. Formy ochrony przyrody. Perspektywy ochrony przyrody w Polsce.

Ćwiczenia: Analiza wybranych problemów współczesnej ochrony przyrody w Polsce ze wskazaniem metod ich rozwiązywania. Kompetencje i obowiązki nadleśniczego Lasów Państwowych w zakresie prowadzenia gospodarki leśnej na obszarach chronionych.

Efekty kształcenia:

Znajomość uwarunkowań prawnych i problemów ochrony przyrody na świecie i w Polsce. Umiejętność oceny zasobów i wyboru właściwych metod ochrony przyrody na krajowych obszarach leśnych.

Literatura:

a) podstawowa:

1. Simonides E. 2007. Ochrona przyrody. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

2. Kaliszewski A., Sikora A. 2009. Prawne aspekty ochrony przyrody w lasach w Polsce w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej. IBL, Sękocin Stary:1-262.

3. Kiryjow J. (red.) 2002. Zadania gospodarcze lasów a funkcje ochrony przyrody. Wyd. SGGW, Warszawa:1-320.

4. Jermaczek A. (red.) 2006. Ochrona przyrody po europejsku. Wyd. Klubu Przyrodników, Świebodzin

b) uzupełniająca:

1. Makomaska-Juchiewicz M., Tworka S. 2003. Ekologiczna sieć Natura 2000. IOP PAN, Kraków

2. Pawlaczyk P., Jermaczek A. 2000: Poradnik lokalnej ochrony przyrody. Wydanie 3. Wyd. Lubuskiego Klubu Przyr., Świebodzin.

3. Demianowicz J. (red.) 2009. Wilk. Zubr. Bóbr. Kampania na rzecz ograniczania szkód. Fundacja Zielone Płuca Polski. Białystok.

4. Czasopisma naukowe i popularno-naukowe z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mikołaj Jalinik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kwiatkowski
Prowadzący grup: Adam Kwiatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Pietrzak-Zawadka
Prowadzący grup: Joanna Pietrzak-Zawadka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Pietrzak-Zawadka
Prowadzący grup: Joanna Pietrzak-Zawadka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/16" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Pietrzak-Zawadka
Prowadzący grup: Joanna Pietrzak-Zawadka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Pietrzak-Zawadka
Prowadzący grup: Joanna Pietrzak-Zawadka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-03-03 - 2014-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Rauba
Prowadzący grup: Elżbieta Oksiejczuk, Małgorzata Rauba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Oksiejczuk
Prowadzący grup: Elżbieta Oksiejczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Oksiejczuk
Prowadzący grup: Elżbieta Oksiejczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Malzahn
Prowadzący grup: Elżbieta Malzahn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2009/10" (zakończony)

Okres: 2010-03-01 - 2010-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 62 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin, 62 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Malzahn
Prowadzący grup: Elżbieta Malzahn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)