Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zagrożenia cywilizacyjne

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: L6005A
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zagrożenia cywilizacyjne
Jednostka: Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce
Grupy: Przedmioty - LES stacjonarne I-ego stopnia 3 rok 6 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: do wyboru

Wymagania wstępne: ekologia, ochrona środowiska z elementami toksykologii

Forma i warunki zaliczenia:zaliczenie testowe

Założenia i cele przedmiotu:

Przedstawienie największych zagrożeń środowiska przyrodniczego na świecie, powodowanych przez czynniki abiotyczne i antropogeniczne. Zapoznanie studentów z przewidywaniami następstw zagrożeń poszczególnych elementów geoekosystemu w XXI wieku oraz prognozami i sposobami ich łagodzenia w Polsce i na świecie.

Metody dydaktyczne: wykłady

Pełny opis:

Treści programowe:

Geochemiczna rola biosfery. Krótka historia użytkowania środowiska przez człowieka. Migracja pierwiastków chemicznych w biosferze. Katalog trucizn. Zagrożenia środowiska przyrodniczego związanych z degradacją atmosfery, hydrosfery i pedosfery. Przewidywanie następstw zmian klimatycznych i łagodzenie efektów globalnego ocieplenia. Problem energetyczny: energia ze źródeł konwencjonalnych i niekonwencjonalnych. Problem odpadów. Problemy demograficzne. Antroposfera. Zaburzona równowaga jako problem globalny. Prognozy i sposoby walki z zagrożeniami cywilizacyjnymi w XXI wieku.

Efekty kształcenia:

Umiejętność oceny prognoz następstw zagrożeń poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego w XXI wieku oraz znajomość praktycznych sposobów ich łagodzenia w Polsce i na świecie.

Literatura:

a) podstawowa:

1. Dobrzańska B.,Dobrzański G.,Kiełczewski D.2009. Ochrona środowiska przyrodniczego. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

2. Lewandowski W.M.2007. Proekologiczne odnawialne źródła energii. Wyd. Nauk.-Techn.Warszawa

3. Zwoździak J. (red.) 2002. Człowiek, środowisko, zagrożenie. Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej.

4. Mannion A.M.2000. Zmiany środowiska Ziemi. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

5. Domka L.2001.Dialog z przyrodą w edukacji dla ekorozwoju. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa,Poznań.

b) uzupełniająca:

1. Kozłowski S.1998. Ekologiczne problemy przyszłości świata i Polski. Wyd. Komitet Prognoz Polska w XXI wieku przy Prezydium PAN, Warszawa.

2. Bieszczada S.,Sobota J.(red.)1998. Zagrożenia, ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczo-rolniczego. Wyd. AR, Wrocław.

3. Praktyczne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Plan energetyczny województwa podlaskiego. Białystok 2006.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Miastkowski
Prowadzący grup: Krzysztof Miastkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-03-03 - 2014-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Rauba
Prowadzący grup: Elżbieta Oksiejczuk, Małgorzata Rauba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Oksiejczuk
Prowadzący grup: Elżbieta Oksiejczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Oksiejczuk
Prowadzący grup: Elżbieta Oksiejczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Malzahn
Prowadzący grup: Elżbieta Malzahn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)