Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody komputerowe w projektowaniu dróg

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: L23114
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody komputerowe w projektowaniu dróg
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: podstawy informatyki

Forma i warunki zaliczenia: kolokwium zaliczeniowe

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z nowoczesnymi metodami projektowania dróg, numerycznymi modelami terenu i metodami optymalizacji geometrycznej.

Metody dydaktyczne: wykład, pracownia specjalistyczna

Pełny opis:

Treści programowe:

Podstawy komputerowego projektowania dróg - sprzęt, oprogramowanie, dane wyjściowe, banki danych, technologie CAD, uniwersalny przepływ danych. Systemy i programy komputerowe do projektowania dróg. Numeryczne modele terenu – tworzenie i struktura, metody interpolacji wysokości, wykorzystanie w projektowaniu dróg. Źródła danych do numerycznych modeli terenu. Metody optymalizacji geometrii trasy w planie sytuacyjnym. Metody optymalizacji niwelety.

Efekty kształcenia: Samodzielne opracowanie numeryczne projektu drógi.

Literatura:

a) podstawowa:

1. Geodezja inżynieryjna. Tom 3. PPWK, Warszawa-Wrocław 1993 (praca zbiorowa)

2. Grodzicki S.: Geometria tras - algorytmy obliczeń. WKiŁ, Warszawa 1987.

3. Kukiełka J., Szydło A.: Projektowanie i budowa dróg. WKiŁ, Warszawa 1986.

4. Kobryń A.: Wielomianowe krzywe przejściowe w proj.niwelety tras drogowych. Wyd.PB, Białystok 2002.

b) uzupełniająca:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Motylewicz, Robert Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kobryń
Prowadzący grup: Andrzej Kobryń, Marek Motylewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Kobryń, Marek Motylewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)