Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona przyrody

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

View syllabus

Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: L2023A
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona przyrody
Jednostka: Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce
Grupy: Przedmioty - LES stacjonarne I-ego stopnia 1 rok 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: do wyboru

Wymagania wstępne:propedeutyka leśnictwa, ekologia

Forma i warunki zaliczenia: Wykład – zaliczenie testowe

Ćwiczenia – średnia ocena z ćwiczeń i oceny aktywności w dyskusji na zajęciach

Założenia i cele przedmiotu:

Przedstawienie naukowych podstaw wiedzy w dziedzinie ochrony przyrody oraz przekazanie usystematyzowanych wiadomości z zakresu ochrony przyrody i różnorodności biologicznej w Polsce i na świecie. Zapoznanie z najważniejszymi problemami praktycznej ochrony przyrody.

Metody dydaktyczne:Wykłady, ćwiczenia audytoryjne i terenowe

Pełny opis:

Treści programowe:

Wykłady:Współzależność człowieka i przyrody w ujęciu historycznym i współczesnym.Wartość różnorodności biologicznej i krajobrazowej na świecie i w Polsce.Metody oceny oraz ochrony żywych zasobów przyrody.Międzynarodowa współpraca w ochronie przyrody.System prawny,organizacyjny i finansowy ochrony przyrody w Polsce. Formy ochrony przyrody.Perspektywy ochrony przyrody w Polsce.

Ćwiczenia : Analiza wybranych problemów współczesnej ochrony przyrody w Polsce.Kompetencje i obowiązki nadleśniczego LP w zakresie prowadzenia gospodarki leśnej na obszarach chronionych

Ćwiczenia terenowe: Wypełnianie i porównanie karty bioróżnorodności w lasach chronionych i gospodarczych. Zapoznanie się z praktycznymi działaniami dotyczącymi ochrony przyrody w Puszczy Białowieskiej.

Efekty kształcenia:Znajomość uwarunkowań prawnych i problemów ochrony przyrody w Polsce. Umiejętność oceny zasobów i wyboru różnych metod ochrony przyrody na obszarach leśnych..

Literatura:

a) podstawowa:

Simonides E. 2007. Ochrona przyrody. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Kaliszewski A., Sikora A. 2009. Prawne aspekty ochrony przyrody w lasach w Polsce w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej. IBL, Sękowin Stary:1-262.

Kiryjow J. (red.) 2002. Zadania gospodarcze lasów a funkcje ochrony przyrody. Wyd. SGGW, Warszawa:1-320.

b) uzupełniająca:

Makomaska-Juchiewicz M., Tworka S. 2003. Ekologiczna sieć Natura 2000. IOP PAN, Kraków,

Jermaczek A. (red.) 2006. Ochrona przyrody po europejsku. Wyd. Klubu Przyrodników, Świebodzin

Pawlaczyk P., Jermaczek A. 2000: Poradnik lokalnej ochrony przyrody. Wydanie 3. Wyd. Lubuskiego Klubu Przyrodników., Świebodzin.

Czasopisma naukowe i popularno-naukowe z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Pietrzak-Zawadka
Prowadzący grup: Joanna Pietrzak-Zawadka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Pietrzak-Zawadka
Prowadzący grup: Joanna Pietrzak-Zawadka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Pietrzak-Zawadka
Prowadzący grup: Joanna Pietrzak-Zawadka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/16" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Pietrzak-Zawadka
Prowadzący grup: Joanna Pietrzak-Zawadka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Pietrzak-Zawadka
Prowadzący grup: Joanna Pietrzak-Zawadka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-03-03 - 2014-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Rauba
Prowadzący grup: Elżbieta Oksiejczuk, Małgorzata Rauba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Oksiejczuk
Prowadzący grup: Elżbieta Oksiejczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Oksiejczuk
Prowadzący grup: Elżbieta Oksiejczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Malzahn
Prowadzący grup: Elżbieta Malzahn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2009/10" (zakończony)

Okres: 2010-03-01 - 2010-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Malzahn
Prowadzący grup: Elżbieta Malzahn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)