Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kulturoznawstwo regionu

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: L2006
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kulturoznawstwo regionu
Jednostka: Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: wykłady

Wymagania wstępne: ogólna znajomość historii i kultury

Forma i warunki zaliczenia: test pisemny

Założenia i cele przedmiotu: Pokazanie związków i uwarunkowań kulturowych dotyczących krajobrazu regionu

Metody dydaktyczne: wykłady (z udziałem filmów dokumentujących region)

Pełny opis:

Treści programowe: Ukazanie wpływu różnych kultur na tradycje i krajobraz regionu (tradycja ruska, polska, żydowska, tatarska itd.)

Efekty kształcenia: Otwarcie na wartosci wielokulturowych tradycji regionu

Literatura:

a) podstawowa:

1. Dziedzictwo kulturowe regionu Puszczy Białowieskiej, pr. Zbiorowa, Hajnówka 20072. 2. Zdobnictwo drewnianych domów na Białostocczyźnie, A. Gaweł, Białystok 20073. 3. Ochrona i łowy, Puszcza Białowieska w czasach królewskich, T. Samojlik (red.), Białowieża 2005 4. Z dawnej Białowieży, P. Bajko, Otwock, Białowieża 2010

b) uzupełniająca:

1. Dzieje Puszczy Białowieskiej w Polsce przedrozbiorowej, O. Hedemann, 1939 / 20072. 2. Ekologia człowieka. B. Campbell, Warszawa 19953. 3. Świat bez nas, A. Weisman, Gliwice 2007, 4. Upadek – dlaczego niektóre społeczeństwa upadły, a innym się udało, J. Diamond, Warszawa 20055. 5. Bogactwo i nędza narodów, D. S. Landes, Warszawa 2005

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/16" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Jalinik
Prowadzący grup: Mikołaj Jalinik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-03-03 - 2014-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Korbel
Prowadzący grup: Andrzej Korbel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Korbel
Prowadzący grup: Andrzej Korbel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Korbel
Prowadzący grup: Andrzej Korbel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Korbel
Prowadzący grup: Andrzej Korbel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2009/10" (zakończony)

Okres: 2010-03-01 - 2010-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Korbel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2008/09" (zakończony)

Okres: 2009-02-23 - 2009-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Korbel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)