Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

View syllabus

Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: L1009
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka
Jednostka: Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce
Grupy: Przedmioty - LES stacjonarne I-ego stopnia 1 rok 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu:

Fizyka

Wymagania wstępne:

wiadomości na poziomie szkoły średniej

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie

Założenia i cele przedmiotu:

Student otrzyma pogłębioną wiedzę ze wszystkich działów fizyki do rozumienia podstawowych zjawisk fizycznych w leśnictwie

Metody dydaktyczne:wykład, ćwiczenia

Pełny opis:

Treści programowe:

Podstawowe wielkości fizyczne. Układ SI. Przestrzeń i czas w mechanice klasycznej. Kinematyka i dynamika punktu materialnego. Grawitacja. Praca, energia i moc. Dynamika bryły sztywnej. Naprężenia i odkształcenia. Drgania mechaniczne i podstawy akustyki. Zasady termodynamiki. Mechanika cieczy. Elementy akustyki. Optyka. Elektryczne i magnetyczne właściwości materii. Fale elektromagnetyczne. Fotony, elektrony i atomy. Elementy fizyki jądrowej. Elementy mechaniki relatywistycznej. Elementy mechaniki kwantowej.

Efekty kształcenia:Student powiniem formułować zjawiska fizyczne zachodzące w leśnictwie w sensie praw fizycznych.

Literatura:

a) podstawowa:

1. Skorko M. - Fizyka

2. Jedrzejewski J., W. Kruczek. - Zbiór zadań z Fizyki

3. Massalski J., Massalska A. - Fizyka cz. I, II

b) uzupełniająca:

2. Iribarne J. V., Cho H. R. - Fizyka środowiska

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Buchwald
Prowadzący grup: Dariusz Buchwald
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Buchwald, Małgorzata Rauba
Prowadzący grup: Dariusz Buchwald
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-09-26 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Buchwald
Prowadzący grup: Dariusz Buchwald
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-21 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Buchwald
Prowadzący grup: Dariusz Buchwald
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Buchwald
Prowadzący grup: Dariusz Buchwald
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Piwnik
Prowadzący grup: Michał Piwnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Piwnik
Prowadzący grup: Michał Piwnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Piwnik
Prowadzący grup: Michał Piwnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2010/11" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Piwnik
Prowadzący grup: Michał Piwnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2009/10" (zakończony)

Okres: 2009-10-01 - 2010-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Piwnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2008/09" (zakończony)

Okres: 2008-10-01 - 2009-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 26 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 26 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Piwnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)