Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geoinżynieria

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: L01341
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geoinżynieria
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty- BUD niestacjonarne drugiego stopnia 1 rok 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Nabycie podstawowej wiedzy do projektowania i wykonawstwa wzmocnienia podłoża gruntowego i uskoku naziomu w zależności od warunków gruntowo-wodnych i zabudowy w sąsiedztwie. Umiejętność zaprojektoania wzmocnienia uskoku naziomu jako konstrukcji z gruntu zbrojonego.

Pełny opis:

Treści programowe: Geosyntetyki stosowane w geotechnice; właściwości fizyczne i mechaniczne geosyntetyków. Zbrojenie gruntu. Zabezpieczenie uskoku naziomu za pomocą zbrojenia gruntu geosyntetykami i gwoździowania. Technologie wykonywania wzmocnienia podłoża gruntowego w zależności od warunków gruntowo-wodnych. Wspomaganie komputerowe w geotechnice.

Literatura:

1. Jarominiak A.: Lekkie konstrukcje oporowe. WKŁ, Warszawa 1999. 2. Leśniewska D., Kulczykowski M.: Grunt zbrojony jako materiał kompozytowy. Podstawy projektowania konstrukcji. IBW PAN, Gdańsk 2001. 3. Pisarczyk St.: Geoinżynieria. Metody modyfikacji podłoża gruntowego. Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005. 4. Recommendations for design and analysis of earth structures using geosynthetic reinforcements - EBGE. Wilhelm Ernst & Sohn, Munchen 2011.

1. Kirsch K., Kirsch F.: Ground improvement by deep vibratory methods. Spon Press, London&New York 2010. 2. Sawicki A., Leśniewska D.: Grunt zbrojony. Teoria i zastosowanie. IPPT PAN, Warszawa 1993. 3. Wysokiński L., Kotlicki W., Godlewski T.: Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2011. 4. Wiłun Z.: Zarys geotechniki. WKŁ, Warszawa 2000.

Efekty uczenia się:

EK1: ma umiejętność rozpoznania geosyntetyku oraz jego własciwości i funkcji

EK2: zna zasady zbrojenia gruntu i doboru geosyntetyku

EK3: zna zasady zabezpieczenia uskoku naziomu i umie zaprojektować zabezpieczenie za pomocą gruntu zbrojonego

EK4: zna technologie wzmocnienia podłoża gruntowego i umie dokonać wyboru technologii w zależności od warunków gruntowo-wodnych

EK5: zna zasady obliczeń komputerowych wzmocnienia uskoku naziomu i umie je zastosować w praktyce

EK6: potrafi zaprojektować zabezpieczenie uskoku naziomu za pomocą gruntu zbrojonego

EK7: potrafi zaprojektować zabezpieczenie uskoku naziomu za pomocą gruntu zbrojonego przy użyciu programu komputerowego

EK8: potrafi okreslić priorytety służące realizacji zadania

Metody i kryteria oceniania:

EK1: Egzamin, dokumentacja i obrona projektu W, P

EK2: Egzamin, dokumentacja i obrona projektu W, P

EK3: Egzamin, dokumentacja i obrona projektu, obliczenia komputerowe i obrona W, P, Ps

EK4: Egzamin W

EK5: Egzamin, obliczenia komputerowe i obrona W, Ps

EK6: Dokumentacja i obrona projektu P

EK7: Obliczenia komputerowe i obrona Ps

EK8: Dokumentacja, obliczenia komputerowe i obrony P, Ps

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Mariola Wasil, Katarzyna Zabielska-Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Iwona Chmielewska, Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Mariola Wasil, Katarzyna Zabielska-Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zabielska-Adamska
Prowadzący grup: Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Mariola Wasil, Katarzyna Zabielska-Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zabielska-Adamska
Prowadzący grup: Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Mariola Konopko, Mariola Wasil, Katarzyna Zabielska-Adamska, Daniel Zielepuza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/16" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 15 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zabielska-Adamska
Prowadzący grup: Iwona Chmielewska, Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Mariola Wasil, Katarzyna Zabielska-Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 15 godzin, 135 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 135 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 135 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zabielska-Adamska
Prowadzący grup: Iwona Chmielewska, Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Mariola Wasil, Katarzyna Zabielska-Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-03-03 - 2014-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 15 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zabielska-Adamska
Prowadzący grup: Iwona Chmielewska, Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Mariola Wasil, Katarzyna Zabielska-Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)