Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody matematyczne w budownictwie

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: L01052
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody matematyczne w budownictwie
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty- BUD niestacjonarne drugiego stopnia 1 rok 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: Matematyka I, II, III

Forma i warunki zaliczenia: kolokwium zaliczeniowe

Założenia i cele przedmiotu: Podanie podstawowej wiedzy z matematyki stosowanej wykorzystywanej dla potrzeb realizacji zadań w budownictwie. Wykształcenie umiejętności do samodzielnego rozwiązywania zagadnień inżynierskich wymagających zastosowania poszerzonej i pogłębionej wiedzy matematycznej.

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia

Pełny opis:

Treści programowe:

Wybrane zagadnienia algebry liniowej.

Rozwiązywanie układów równań liniowych.

Wartości i wektory własne macierzy.

Rozwiązywanie równań nieliniowych.

Teoria korelacji i regresji oraz jej zastosowania.

Bayesowska teoria decyzji i jej wykorzystanie w budownictwie.

Rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych z wykorzystaniem szeregów potęgowych

Równania różniczkowe cząstkowe i ich zastosowanie w technice

Funkcje specjalne i ich zastosowanie

Procesy stochastyczne i ich wykorzystanie w budownictwie.

Efekty kształcenia: Zastosowanie podstawowej wiedzy z matematyki stosowanej dla potrzeb realizacji zadań w budownictwie.

Literatura:

a) podstawowa:

1. Trajdos Wróbel T.: Matematyka dla inżynierów. PWN, Warszawa 1966

2. Benjamin J.R.,Cornell C.A.: Rach. prawdop.stat.mat. i teoria podejmowania decyzji dla inż. WNT, W-wa 1997

3. Ralston A.: Wstęp do analizy numerycznej. PWN, Warszawa 1968

4. Grabowski R.J.: Ekonometria w zarysie. WSFiZ w Białymstoku. Białystok 2002

5. Rudin W.: Podstawy analizy matematycznej. PWN, Warszawa 2009

b) uzupełniająca:

1.Praca zbiorowa.: Wybrane działy matematyki stosowanej. PWN, Warszawa 1973

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Grabowski
Prowadzący grup: Ryszard Grabowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ryszard Grabowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2010/11" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Grabowski
Prowadzący grup: Ryszard Grabowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2009/10" (zakończony)

Okres: 2010-03-01 - 2010-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Grabowski
Prowadzący grup: Ryszard Grabowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)