Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Maintenance and assessment of the technical conditions of buildings

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu

View syllabus

Brak wersji w języku polskim
Completion rules

Kod przedmiotu: IS-FCEE-00217W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Maintenance and assessment of the technical conditions of buildings
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Pełny opis: (tylko po angielsku)

Description:

The purpose of this module is to: present the issues and problems of administration and management of buildings; "life cycle" of a construction object (construction, exploitation and demolition); teach how to identify problems influencing building maintenance in proper technical and exploitation conditions; mastering the issues related to the assessment of buildings in terms of construction and thermal quality as well as heating and ventilation installations.

Requirements:

Required knowledge: General building engineering; Concrete structures, Building physics; Technology of construction works; Masonry and wooden structures

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

L - written test

C - evaluation of student's presentation, evaluation of the student's excercise

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: Dorota Małaszkiewicz, Natalia Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)