Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Design of landscape architecture objects - city center square

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: IS-FCEE-00155
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Design of landscape architecture objects - city center square
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis: (tylko po angielsku)

Description:

Subject Description:

Learning of principles of designing landscape architecture objects in the built environment - of city center

square. Analyzing the cultural context and functional-programme of designed space and stocktaking and

the evaluation existing state of developing. Designing of equipping the city center square (the

pavements and architectural details, architectural furniture) and the seasonal and permanent flora.

Skills:

Student is analyzing historical and contemporary architecture of city center squares seeking urban

squares of artistic inspirations. The student performs stocktaking of the study area (flora, building

development, urban planning substance). The student is carrying out the technical design of

architectural details, architectural furniture. The student prepares the conceptual plan of the city center

square.

Requirements:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Gawryluk
Prowadzący grup: Dorota Gawryluk, Kamil Rawski, Sławomir Wojtkiewicz, Robert Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia terenowe - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)