Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie urbanistyczne II

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: GS5032
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie urbanistyczne II
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - GOP stacjonarne I-ego stopnia 3 rok 5 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kłopotowski
Prowadzący grup: Maciej Kłopotowski, Beata Matowicka, Wojciech Matys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Skrócony opis:

Zaznajomienie studenta z problematyką kształtowania środowiska mieszkaniowego. Wprowadzenia w zagadnienia mpzp. Wykształcenie umiejętności odczytywania mpzp oraz sporządzania założeń urbanistycznych w oparciu o dokumenty planistyczne. Wykształcenie umiejętności sporządzania założeń planistycznych w oparciu o dokonane analizy urbanistyczne. Opracowanie przeprowadzonych analiz i studiów projektowych w formie prezentacji (plansze i makieta).

Pełny opis:

Treści programowe: Uwarunkowania rozowoju współczesnych miast, planowanie terenów pod zabudową mieszkaniową, infrastruktura techniczna i komunikacyjna na terenach zabudowy mieszkaniowej. Typologia i programowanie zespołów mieszkaniowych. Kształtowanie zabudowy mieszkaniowej, typologia i charakterystyka budynków mieszkalnych. Kształtowanie kompozycji urbanistycznych na obszarach mieszkaniowych.

Literatura:

- Adamczewska-Wejchert, H., Domy Atrialne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa – Łódź 1978.

- Adamczewska – Wejchert H., Kształtowanie zespołów mieszkaniowych, Warszawa 1985.

- Böhm, A., „Wnętrze” w kompozycji krajobrazu, Kraków 2006.

- Chmielewski, J.,M., Marecka, M., Modernizacja osiedli mieszkaniowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.

- Chmielewski, J.M., Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Warszawa 2010.

- Chwalibóg, K., Ewolucja struktury zespołów mieszkaniowych, Warszawa 1976.

- Czerny, W., Architektura zespołów osiedleńczych. Studia i szkice, Warszawa 1972.

- Gronostajska, B.,E., Kreacja i modernizacja przestrzeni mieszkalnej. Teoria i praktyka na przykładach wybranych realizacji wrocławskich z lat 1970 – 1990, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.

- Korzeniewski W., Budownictwo mieszkaniowe. Poradnik projektanta, Warszawa 1989. Nowa Karta Ateńska 1998. - - Karta Ateńska 1933, Rzeszów 2004.

- Neufert, E., Podręcznik Projektowania architektoniczno – budowlanego, Warszawa 2003.

- Ostrowski, W., Urbanistyka współczesna, Warszawa 1975.

- Peters, P., Rosner, R., Małe zespoły mieszkaniowe, Domki jednorodzinne, małe osiedla, Warszawa 1983.

- Styrny-Bartkowiczowa, K., Szafer, T.P., Ekologia środowiska mieszkaniowego, Wrocław (…) 1972.

- Spiśka, I. z zespołem, Nasz dom. Architektura, konstrukcje, instalacje, działka, Arkady, Warszawa 1983.

- Wallis, A., Miasto i przestrzeń, Warszawa 1977.

- Wejchert, K., Elementy kompozycji urbanistycznej, Warszawa 1984.

- Włodarczyk, J.A., Żyć znaczy mieszkać, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 1997.

- Wojtku, G., Osiedle mieszkaniowe w strukturze miasta XX wieku, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2004.

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kłopotowski
Prowadzący grup: Maciej Kłopotowski, Beata Matowicka, Wojciech Matys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)