Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zasady projektowania

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia

Kod przedmiotu: GS3122
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zasady projektowania
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - GOP niestacjonarne I-ego stopnia 2 rok 3 semestr
Przedmioty - GOP stacjonarne I-ego stopnia 2 rok 3 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami z zakresu kompozycji przestrzennej oraz uwarunkowań projektowych wynikających z potencjału percepcyjno – ruchowego człowieka. Wykształcenie umiejętności krytycznego odbioru elementów wyposażenia przestrzeni. Prezentacja przygotowanych opracowań w formie plansz i makiet.

Pełny opis:

Wprowadzenia w zagadnienia architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego. Kulturowe podstawy projektowania w tym kanony piękna. Ergonomia i przestrzeń ruchowa człowieka. Teorie kompozycji obiektów architektonicznych i urbanistycznych. Kontekst i jego znaczenie w kształtowaniu obiektów architektonicznych i przestrzeni urbanistycznych. Uwarunkowania konstrukcyjno-materiałowe kształtowania form przestrzeni.

Literatura:

1) Asanowicz, A., Percepcja jako czynnik kształtujący formę architektoniczną, Politechnika Białostocka, Białystok 1988; 2) Basista, A., Kompozycja dzieła architektury, UNIVERSITAS, Kraków 2006; 3) Kuryłowicz E., Projektowanie uniwersalne. Udostępnienie otoczenia osobom niepełnosprawnym, Centrum Badawczo – Rozwojowe Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 1996; 4) Neufert, E., Podręcznik Projektowania architektoniczno – budowlanego, Arkady, Warszawa 2003; 5) Żórawski, J., O budowie formy architektonicznej, Arkady, Warszawa 1973;

Efekty uczenia się:

Student:

Definiuje podstawowe zagadnienia z zakresu kompozycji przestrzennych

Dostrzega związek pomiędzy skalą obiektu i otoczeniem, potrafi operować skalą obiektu

Projektuje lub dobiera proste formy przestrzenne o zdefiniowanych (zadanych) cechach kompozycyjnych

Kreuje lub dobiera proste formy przestrzenne budzące u odbiorcy określone (zadane) emocje

Projektuje formy przestrzenne w oparciu o zasady wynikające z ergonomii i uwarunkowań percepcyjnych człowieka

Stosuje zasady projektowania uniwersalnego

Ilustruje własne rozwiązania projektowe w sposób czytelny i jednoznaczny

Pracuje w zespole projektowym pełniąc w nim różne role

Metody i kryteria oceniania:

oceny cząstkowe za wykonane cykle prac projektowych

klauzury sprawdzające

Ocena końcowa będąca średnią arytmetyczną uzyskanych w semestrze ocen cząstkowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Rawski, Sławomir Wojtkiewicz
Prowadzący grup: Kamil Rawski, Sławomir Wojtkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Rawski, Sławomir Wojtkiewicz
Prowadzący grup: Kamil Rawski, Sławomir Wojtkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Rawski, Sławomir Wojtkiewicz
Prowadzący grup: Kamil Rawski, Sławomir Wojtkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-09-26 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Wojtkiewicz
Prowadzący grup: Kamil Rawski, Sławomir Wojtkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-21 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Wojtkiewicz
Prowadzący grup: Robert Rabiega, Sławomir Wojtkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Wojtkiewicz
Prowadzący grup: Robert Rabiega, Sławomir Wojtkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Wojtkiewicz
Prowadzący grup: Robert Rabiega, Sławomir Wojtkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)