Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

General building engineering

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

View syllabus

Zasady zaliczenia

Kod przedmiotu: EN-B1S31020
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: General building engineering
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The purpose of this module is to present students with: main elements and systems of buildings construction; principles of loads combinations; construction of selected elements of buildings; principles of preparation of engineering drawings of buildings with brick walls.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

L: Traditional building engineering. Classification of buildings. Elements of buildings and building structures. Spatial rigidity of buildings. Expansion joints. Technical specifications for buildings and their location according to Polish building law. Foundations. Building with brick walls. Chimney walls. Ceilings. Staircases. Steep and flat roofs. Roofings. Windows and doors. Insulations. Finishing elements.

C: Load combinations, calculation of loads. Simplified calculations of selected building elements.

P: Specification and technical drawings of a building built from bricks

Literatura: (tylko po angielsku)

1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 75, poz. 690), z późniejszymi zmianami.

2. Allen E., Iano J.: Fundamentals of building construction: materials and methods. Hoboken, NJ: Wiley & Sons, 2004

3. Eurocodes: EC0, EC1, EC5

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Student (graduate) has a basic knowledge regarding designing and construction of selected objects

Student (graduate) knows standard rules, regulations and building codes

Student (graduate) recognizes and classifies different construction objects

Student (graduate) determines and combines loads acting on elements of construction objects

Student (graduate) selects and applies construction materials in designed objects

Student (graduate) prepares specification and technical drawings of simple construction objects

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Lecture W - 30h

Written exam. The final grade for the examination is determined on the basis of the sum of points obtained for answers to individual examination questions according to the following grading scale:

● 91 - 100% - 5.0

● 81 - 90% - 4.5

● 71 - 80% - 4.0

● 61 - 70% - 3.5

● 51 - 60% - 3.0

● 0 - 50% - 2.0

Project P-30 h

• the credit condition is the completion of the design project in line with the topic with the minimum grade 3.0;

• pass each of the 2 written tests for the minimum grade 3.0;

• defense of the project for the minimum grade 3.0;

• the rules for the scoring of individual written tests and defense are determined by the lecturers;

• the final grade is the weighted average of the marks obtained for the project (60%), the project defense (15%), and tests (25%).

Classes C -30 h

• the credit condition is the completion of a computational task (dimensioning of selected elements of a multi-family residential building in traditional technology - according to the topic of the design classes) for the minimum grade 3.0;

• passing a written test with the minimum grade 3.0;

• presentation of a paper for tthe minimum grade 3.0;

• the rules for the scoring of a computational task, a written test and a paper are established by the tutors.

• the final grade is the weighted average of the grades obtained for a computational task (60%), a paper (20%), and a test (20%).

The on-line form of eveluation is the same (written). The student has a time limit to write a test/exam and send in Teams the scan or photos of the work after saving it as a pdf file.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: Dorota Małaszkiewicz, Natalia Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: Dorota Małaszkiewicz, Natalia Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: Dorota Małaszkiewicz, Natalia Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: Dorota Małaszkiewicz, Natalia Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)