Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy mechaniki konstrukcji budowlanych

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: B36305
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy mechaniki konstrukcji budowlanych
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty BUD stacjonarne I-ego stopnia szósty semestr - specj. Realizacja i eksploatacja budynków
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: Opracowany materiał z wytrzymałośći materiałów, mechaniki budowli, podstaw budownictwa.

Forma i warunki zaliczenia: Kolokwium zaliczeniowe, egzamin pisemny.

Założenia i cele przedmiotu: Poznanie zasad mechaniki konstrukcji budowlanych

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, dyskusje

Pełny opis:

Treści programowe: Stany awaryjne konstrukcji. Kartownice. Układy raqmowo-kratowe. Wytrzymałość złożona. Hipotezy wytrzymałościowe. Podstawy nośności granicznej. Fazy realizacji konstrukcji. Przemieszczenia. Naprężenia.

Efekty kształcenia: Przygotowanie do analizy pracy różnorodnych konstrukcji budowlanych. Wykształcenie umiejętności badania i obliczania konstrukcji w stanach awaryjnych.

Literatura:

a) podstawowa:

1 Wybrane zagadnienia z podstaw mechaniki budowli i wytrzymałości materiałów : dla studentów inżynierii środowiska / Adam Kisiel, Jakub Kisiel. - 2009

2. Mechanika konstrukcji: przykłady obliczeń / Stefan Pyrak, Kazimierz Szulborski. - 2005.

3. Podstawy mechaniki budowli / Jarosław Przewłócki, Jarosław Górski.- 2008.

4. Mechanika budowli w zadaniach : układy statycznie wyznaczalne / Zbigniew Cywiński. - 2006.

5. Mechanika budowli dla architektów / Jarosław Przewłócki, Jarosław Górski. - 2003.

b) uzupełniająca:

1. Metody komputerowe w liniowej mechanice konstrukcji : wybrane zagadnienia : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych / Cz. Cichoń [i in.]. - 2010.

2. Wytrzymałość materiałów z elementami mechaniki konstrukcji. T.2, Zbiór zadań / Witold Bodaszewski. - 2007.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-03-03 - 2014-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Walendziuk
Prowadzący grup: Janusz Krentowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Walendziuk
Prowadzący grup: Janusz Krentowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Krentowski
Prowadzący grup: Janusz Krentowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Janusz Krentowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2009/10" (zakończony)

Okres: 2010-03-01 - 2010-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Krentowski
Prowadzący grup: Janusz Krentowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)