Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geoinżynieria

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

View syllabus

Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: B2S11006
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geoinżynieria
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - BO stacjonarne II-go stopnia 1 rok 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Nabycie podstawowej wiedzy do projektowania i wykonawstwa wzmocnienia podłoża gruntowego i uskoku naziomu w zależności od warunków gruntowo-wodnych i zabudowy w sąsiedztwie. Umiejętność zaprojektowania wzmocnienia uskoku naziomu jako konstrukcji z gruntu zbrojonego.

Pełny opis:

Wykład: Rodzaje geosyntetyków stosowanych w geotechnice. Właściwości fizyczne i mechaniczne geosyntetyków. Zbrojenie gruntu. Zabezpieczenie uskoku naziomu za pomocą zbrojenia prętowego, przeponowego i strukturalnego. Technologie wzmocnienia podłoża gruntowego w zależności od warunków gruntowo-wodnych. Stateczność zbocza w różnych warunkach gruntowo-wodnych. Wspomaganie komputerowe w geotechnice.

Projekt: Zabezpieczenie przeponowe uskoku naziomu za pomocą geosyntetyku. Zabezpieczenie prętowe uskoku naziomu za pomocą gwoździowania.

Pracownia specjalistyczna:Obliczenia stateczności skarp. Zabezpieczenie uskoku naziomu za pomocą geosyntetyku. Zasady doboru modelu gruntu.

Literatura:

1. Jarominiak A.: Lekkie konstrukcje oporowe. WKŁ, Warszawa, 1999.

2. Kazimierowicz-Frankowska K.: Wzmacnianie konstrukcji dróg geosyntetykami. WKŁ, Warszawa, 2014.

3. Kirsch K., Kirsch F.: Ground improvement by deep vibratory methods. Spon Press, London & New York, 2010.

4. Pisarczyk St.: Geoinżynieria. Metody modyfikacji podłoża gruntowego. Wyd. 2., Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2014.

5. Recommendations for design and analysis of earth structures using geosynthetic reinforcements - EBGE. Wilhelm Ernst & Sohn, Munchen, 2011.

6. Zabielska-Adamska K.: Grunty antropogeniczne. Zagęszczalność i właściwości gruntów zagęszczanych. KILiW PAN, Warszawa, 2019.

Efekty uczenia się:

EU1 Zna i rozumie w rozszerzonym stopniu zasady analizy, projektowania i konstruowania posadowienia obiektów budownictwa kubaturowego i liniowego oraz metod wzmacniania podłoża gruntowego.

EU2 Zna i rozumie zasady modelowania materiałów i konstrukcji, podstaw teoretycznych metod numerycznych oraz ogólnych zasad prowadzenia liniowych i nieliniowych obliczeń konstrukcji w stanach granicznych.

EU3 Zna i rozumie: zasady stosowania wyrobów geosyntetycznych oraz wyrobów stosowanych do wzmacniania podłoża gruntowego, metod ich badań oraz zna zasady ich wytwarzania; zakres stosowania programów komputerowych wspomagających analizę i projektowanie. Zna metody, techniki, narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich.

EU4 Potrafi zaprojektować złożone konstrukcje ziemnejako podłoże obiektów budownictwa kubaturowego i liniowego.

EU5 Potrafi korzystać z zaawansowanych programów komputerowych wspomagających modelowanie i procesy projektowe w geotechnice.

EU6 Jest gotów dokrytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych wykorzystywanych przy rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.

Metody i kryteria oceniania:

EU1 Egzamin pisemny, dokumentacja i obrona projektu, obliczenia komputerowe i obrona

EU2 Egzamin pisemny, obliczenia komputerowe i obrona

EU3 Egzamin pisemny, dokumentacja i obrona projektu, obliczenia komputerowe i obrona

EU4 Dokumentacja i obrona projektu, obliczenia komputerowe i obrona

EU5 Obliczenia komputerowe i obrona

EU6 Obrona projektu i obliczeń komputerowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Katarzyna Zabielska-Adamska
Prowadzący grup: Iwona Chmielewska, Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Mariola Wasil, Katarzyna Zabielska-Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-23 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Katarzyna Zabielska-Adamska
Prowadzący grup: Patryk Dobrzycki, Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Mariola Wasil, Katarzyna Zabielska-Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Katarzyna Zabielska-Adamska
Prowadzący grup: Iwona Chmielewska, Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Mariola Wasil, Katarzyna Zabielska-Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Katarzyna Zabielska-Adamska
Prowadzący grup: Iwona Chmielewska, Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Mariola Wasil, Katarzyna Zabielska-Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Katarzyna Zabielska-Adamska
Prowadzący grup: Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Mariola Wasil, Katarzyna Zabielska-Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
E-learning:

Tak

Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)