Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca dyplomowa inżynierska

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: B07349
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca dyplomowa inżynierska
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty BUD stacjonarne I-go stopnia, 4 rok 7 semestr, ścieżka dypl.: budownictwo drogowe
Przedmioty BUD stacjonarne I-go stopnia, 4 rok 7 semestr, ścieżka dypl.: budownictwo pasywne
Przedmioty BUD stacjonarne I-go stopnia, 4 rok 7 semestr, ścieżka dypl.: konstrukcje budowlane
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 15.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Sadowska-Buraczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Bołtryk, Irena Ickiewicz, Walery Jezierski, Janusz Krentowski, Ireneusz Ligocki, Jarosław Malesza, Marek Motylewicz, Andrzej Plewa, Barbara Sadowska-Buraczewska, Adam Święcicki, Robert Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Bołtryk, Iwona Chmielewska, Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Władysław Gardziejczyk, Paweł Gierasimiuk, Mariusz Gnatowski, Robert Grygo, Marcin Gryniewicz, Agnieszka Jabłońska-Krysiewicz, Katarzyna Kalinowska-Wichrowska, Marta Kosior-Kazberuk, Janusz Krentowski, Joanna Krętowska, Monika Mackiewicz, Jarosław Malesza, Dorota Małaszkiewicz, Marek Motylewicz, Ewa Ołdakowska, Edyta Pawluczuk, Andrzej Plewa, Jolanta Prusiel, Beata Sadowska, Barbara Sadowska-Buraczewska, Wiesław Sarosiek, Robert Stachniewicz, Adam Święcicki, Mariola Wasil, Marta Wasilewska, Robert Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tadeusz Chyży, Dorota Dworzańczyk-Krzywiec, Władysław Gardziejczyk, Wojciech Gosk, Agnieszka Jabłońska-Krysiewicz, Ireneusz Ligocki, Edyta Pawluczuk, Andrzej Plewa, Elżbieta Rudczyk-Malijewska, Beata Sadowska, Barbara Sadowska-Buraczewska, Robert Stachniewicz, Marta Wasilewska, Robert Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Baszeń, Michał Bołtryk, Tadeusz Chyży, Dorota Dworzańczyk-Krzywiec, Władysław Gardziejczyk, Mariusz Gnatowski, Marta Kosior-Kazberuk, Małgorzata Lelusz, Dorota Małaszkiewicz, Marek Motylewicz, Jerzy Obolewicz, Ewa Ołdakowska, Beata Sadowska, Robert Stachniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Baszeń, Mirosław Broniewicz, Tadeusz Chyży, Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Dorota Dworzańczyk-Krzywiec, Władysław Gardziejczyk, Mariusz Gnatowski, Wojciech Gosk, Irena Ickiewicz, Agnieszka Jabłońska-Krysiewicz, Walery Jezierski, Marta Kosior-Kazberuk, Janusz Krentowski, Joanna Krętowska, Ireneusz Ligocki, Jarosław Malesza, Dorota Małaszkiewicz, Czesław Miedziałowski, Marek Motylewicz, Jerzy Obolewicz, Ewa Ołdakowska, Edyta Pawluczuk, Andrzej Plewa, Jolanta Prusiel, Beata Sadowska, Barbara Sadowska-Buraczewska, Wiesław Sarosiek, Robert Stachniewicz, Adam Święcicki, Viktar Tur, Marta Wasilewska, Aleksander Wawrusiewicz, Robert Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Dworzańczyk-Krzywiec, Władysław Gardziejczyk, Irena Ickiewicz, Agnieszka Jabłońska-Krysiewicz, Walery Jezierski, Marta Kosior-Kazberuk, Małgorzata Lelusz, Dorota Małaszkiewicz, Ewa Ołdakowska, Edyta Pawluczuk, Andrzej Plewa, Elżbieta Rudczyk-Malijewska, Beata Sadowska, Barbara Sadowska-Buraczewska, Robert Stachniewicz, Zenon Szypcio, Adam Święcicki, Marta Wasilewska, Robert Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Czech, Dorota Dworzańczyk-Krzywiec, Irena Ickiewicz, Agnieszka Jabłońska-Krysiewicz, Janusz Krentowski, Jarosław Malesza, Wiesław Sarosiek, Robert Stachniewicz, Adam Święcicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-09-26 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Baszeń, Michał Bołtryk, Mirosław Broniewicz, Krzysztof Czech, Dorota Dworzańczyk-Krzywiec, Władysław Gardziejczyk, Mariusz Gnatowski, Wojciech Gosk, Robert Grygo, Irena Ickiewicz, Agnieszka Jabłońska-Krysiewicz, Walery Jezierski, Marta Kosior-Kazberuk, Janusz Krentowski, Joanna Krętowska, Małgorzata Lelusz, Jarosław Malesza, Dorota Małaszkiewicz, Jerzy Obolewicz, Ewa Ołdakowska, Edyta Pawluczuk, Andrzej Plewa, Jolanta Prusiel, Elżbieta Rudczyk-Malijewska, Beata Sadowska, Barbara Sadowska-Buraczewska, Wiesław Sarosiek, Robert Stachniewicz, Zenon Szypcio, Adam Święcicki, Viktar Tur, Marta Wasilewska, Robert Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/16" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Dworzańczyk-Krzywiec, Mariusz Gnatowski, Agnieszka Jabłońska-Krysiewicz, Marta Kosior-Kazberuk, Ireneusz Ligocki, Mikołaj Malesza, Dorota Małaszkiewicz, Jerzy Obolewicz, Edyta Pawluczuk, Andrzej Plewa, Beata Sadowska, Barbara Sadowska-Buraczewska, Wiesław Sarosiek, Robert Stachniewicz, Adam Święcicki, Marta Wasilewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)