Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

BIOZ i podstawy ergonomii

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: B05342
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: BIOZ i podstawy ergonomii
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ergonomii. Nauczenie zasad bezpiecznej i ergonomicznej pracy oraz sporządzania planów BIOZ dla robót budowlanych. Wykształcenie umiejętności krytycznego wyboru rozwiązań prowadzenia robót zapewniających bezpieczeństwo i ochronę zdrowia.

Pełny opis:

1.Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia przy realizacji robót budowlanych - plan BIOZ.

2.Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia przy stosowaniu materiałów budowlanych.

3.Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia podczas eksploatacji maszyn, urządzeń i narzędzi budowlanych.

4.Ergonomia na budowie.

Literatura:

1. J. Ejdys, A. Lulewicz, J. Obolewicz; Zarządzanie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie, wyd. Politechniki Białostockiej , Białystok 2009. 2.Danuta Koradecka; Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena, ergonomia; Wydawnictwo CIOP; Warszawa 2000.

3.E.Górska; Ergonomia: projektowanie, diagnoza, eksperymenty; Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

1.rozpoznaje zagrożenia występujące podczas realizacji robót bud.

2.sporządza plan BIOZ dla robót budowlanych

3.potrafi stosować przepisy i zasady bezpiecznej pracy

4.potrafi określić wymagania BIOZ i ergonomii dla robót bud.

Metody i kryteria oceniania:

1.zaliczenie pisemne wykładu,

2.kolokwium zaliczające wykład

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Obolewicz
Prowadzący grup: Jerzy Obolewicz, Nina Szklennik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Obolewicz
Prowadzący grup: Jerzy Obolewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Obolewicz
Prowadzący grup: Jerzy Obolewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Obolewicz
Prowadzący grup: Jerzy Obolewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-09-26 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Obolewicz
Prowadzący grup: Jerzy Obolewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-21 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Obolewicz
Prowadzący grup: Jerzy Obolewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Obolewicz
Prowadzący grup: Jerzy Obolewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)