Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia betonu

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: B03101
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia betonu
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne:chemia, materiały budowlane

Forma i warunki zaliczenia:Egzamin pisemny, laboratorium -średnia ocen z zaliczenia poszczególnych ćwiczen laboratoryjnych

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z klasyfikacją i oznaczaniem cech technicznych składników betonu, mieszanek betonowych i stwardniałych betonów; dobór składników betonu i ustalanie składu betonu, klasyfikacja i stosowanie betonów, podstawowe procesy technologiczne w produkcji betonu

Metody dydaktyczne: wykłady, laboratoria

Pełny opis:

Treści programowe:

Kruszywa do betonu i zapraw.

Mineralne spoiwa budowlane.

Woda do celów budowlanych.

Dodatki i domieszki do betonów.

Normalizacja i klasyfikacja betonów.

Właściwości oraz oznaczenie cech technicznych i kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu stwardniałego.

Metody projektowania składu betonów.

Podstawowe procesy technologiczne zachodzące przy wytwarzaniu betonu.

Wyroby z zaczynów, zapraw i betonów.

Efekty kształcenia:

Umiejętnoś klasyfikowania i oznaczania cech technicznych składników betonu, mieszanek betonowych i stwardniałych betonów; umiejętnoś klasyfikowania i stosowania domieszek i dodatków do betonu, umiejętnoś doboru składników do poszczególnych zastosowań i ustalania składu betonu, klasyfikacja i stosowanie betonów, znajomoś podstawowych procesów w produkcji betonu

Literatura:

a) podstawowa:

1. Praca zbior. pod red. B. Stefańczyka, Budownictwo ogólne, t. I, Materiały i wyroby budowlane, Arkady 2005

2. Jamroży Z., Beton i jego technologie, PWN 2008

3. Praca zbior. Pod red. L. Czarneckiego, Beton wg normy PN-EN 206-1 – komentarz, Polski Cement, Kraków 2004

4. Szymański E., Materiały budowlane, t2.WSEiP 2008

5. Neville A.M.: Właściwości betonu, Polski Cement, Kraków 2000

b) uzupełniająca:

1. Peukert S., Cementy powszechnego użytku i specjalne, Polski Cement, Kraków 2000

2.Łukowski P., Domieszki do zapraw i betonów, Polski Cement Kraków 2003

3. Chłądzyński S., Spoiwa gipsowe w budownictwie, Medium DW, Warszawa 2008

4. Normy przedmiotowe i badawcze

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Bołtryk, Dorota Dworzańczyk-Krzywiec, Edyta Pawluczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 190 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 190 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: Michał Bołtryk, Dorota Dworzańczyk-Krzywiec, Małgorzata Lelusz, Dorota Małaszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Jak w sekcji nadrzędnej

Pełny opis:

Jak w sekcji nadrzędnej

Literatura:

Jak w sekcji nadrzędnej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: Beata Backiel-Brzozowska, Michał Bołtryk, Dorota Dworzańczyk-Krzywiec, Małgorzata Lelusz, Dorota Małaszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2010/11" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: Beata Backiel-Brzozowska, Dorota Dworzańczyk-Krzywiec, Marta Kosior-Kazberuk, Małgorzata Lelusz, Dorota Małaszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2009/10" (zakończony)

Okres: 2010-03-01 - 2010-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium więcej informacji
Wykład (egzamin) więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: Michał Bołtryk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2009/10" (zakończony)

Okres: 2009-10-01 - 2010-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: Beata Backiel-Brzozowska, Michał Bołtryk, Dorota Dworzańczyk-Krzywiec, Małgorzata Lelusz, Dorota Małaszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2008/09" (zakończony)

Okres: 2008-10-01 - 2009-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 220 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 220 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Bołtryk, Dorota Dworzańczyk-Krzywiec, Dorota Małaszkiewicz, Edyta Pawluczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2007/08" (zakończony)

Okres: 2007-09-28 - 2008-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 220 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 220 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Backiel-Brzozowska, Dorota Dworzańczyk-Krzywiec, Dorota Małaszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)