Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia architektury powszechnej 1

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia

Kod przedmiotu: AUI1024
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia architektury powszechnej 1
Jednostka: Wydział Architektury
Grupy: Przedmioty - ARCH stacjonarne I-ego stopnia 1 rok 1 semestr
Przedmioty - ARCH8 stacjonarne I-ego stopnia 1 rok 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Dzieje architektury Europejskiej, w poszukiwaniu korzeni (Starożytny Egipt); architektura starożytnej Grecji i Rzymu, okres wczesnego chrześcijaństwa, architektura romańska i gotycka.

Pełny opis:

1. Cele i metody historii architektury

2. Architektura starożytnego Egiptu

3. Architektura klasycznej Grecji

4. Architektura hellenistyczna

5. Architektura etruska

6. Architektura imperium rzymskiego

7. Architektura wczesnochrześcijańska

8. Architektura karolińska

9. Architektura romańska w Italii

10. Architektura romańska na północ od Alp

11. Architektura gotycka we Francji

12. Architektura gotycka w krajach niemieckich

13. Architektura gotycka w Italii

14. Architektura gotycka w Anglii

15. Nurty architektury późnogotyckiej

Literatura:

W. Koch, Style w architekturze, Warszawa 1996

J. Lipińska, Historia architektury starożytnego Egiptu, Warszawa 1977

E. Makowiecka, Sztuka grecka, Warszawa 2006

E. Makowiecka, Sztuka Rzymu od Augusta do Konstantyna, Warszawa 2010

N. Pevsner, Historia architektury europejskiej, (wiele wydań)

O. von Simson, Katedra gotycka. Jej narodziny i znaczenie, Warszawa 1989

Efekty uczenia się:

Umiejętność poruszania się wśród stylów i zjawisk sztuk plastycznych, umiejętność rozpoznawania najważniejszych artefaktów w historii i kojarzenia ich wzajemnych relacji oraz odniesień do kultury danej epoki, co pozwala na rozumienia własnych zachowań twórczych

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowe rozpoznawanie dzieł i artystów w procesie historycznym - ocena dostateczna; umiejętność analiz porównawczych i stosowania różnych metodologii (zwłaszcza na szerszej podstawie bibliograficznej) - oceny dobre i b.dobre

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (egzamin), 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Tejszerska
Prowadzący grup: Anna Tejszerska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (egzamin), 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Dziubecki
Prowadzący grup: Tomasz Dziubecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (egzamin), 30 godzin, 91 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Dziubecki
Prowadzący grup: Tomasz Dziubecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (egzamin), 30 godzin, 87 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Dziubecki
Prowadzący grup: Tomasz Dziubecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 86 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 86 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Dziubecki
Prowadzący grup: Tomasz Dziubecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Dziubecki
Prowadzący grup: Tomasz Dziubecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Dziubecki
Prowadzący grup: Tomasz Dziubecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-09-26 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Dziubecki
Prowadzący grup: Tomasz Dziubecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-21 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 115 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 115 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Dziubecki
Prowadzący grup: Tomasz Dziubecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 112 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 112 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Dziubecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 112 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 112 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Dziubecki
Prowadzący grup: Tomasz Dziubecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Dziubecki
Prowadzący grup: Tomasz Dziubecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)