Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

UOAK I (materiałoznawstwo i budownictwo ogrodowe)

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia

Kod przedmiotu: AK1S21011
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: UOAK I (materiałoznawstwo i budownictwo ogrodowe)
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - AKDZ stacjonarne I-ego stopnia 1 rok 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Zapoznanie studenta z pojęciem materiałoznawstwa, zapoznanie studenta z rodzajami klasyfikacji materiałów, omówienie grup materiałów, zapoznanie z zastosowaniem materiałów w technice budowlanej i sanitarnej, zapoznanie z właściwościami materiałów, omówienie zasad budowy podstawowych obiektów małej architektury i doboru materiałów.

Pełny opis:

Wykład:

Pojęcie materiałoznawstwa, rodzaje klasyfikacji materiałów, podstawy prawne, charakterystyka poszczególnych kategorii materiałów inżynierskich (materiały kamienne, sztuczne, bitumy, ceramika budowlana, szkło, metale). Właściwości materiałów budowlanych – definicje. Zastosowanie materiałów w budownictwie, dobór materiałów. Beton – jego cechy, klasyfikacje i możliwości zastosowania. Rodzaje budowli ogrodowych i małej architektury wokół domu. Podstawowe pojęcia: budowli ogrodowych (pergoli, pawilonów ogrodowych, altan, domków ogrodowych, ścieżek i patii, furtki, tarasów, werand) materiałów i elementów. Podstawy planowania i możliwości stosowania.

Ćwiczenia projektowe:

Opracowanie projektu budowli ogrodowej (tarasu wysokiego, prostokątnego, pergoli, altany lub wiaty na samochód), elementu małej architektury (ogrodzenia z różnych materiałów) oraz posteru z różnymi wariantami ścieżki ogrodowej.

Literatura:

1. Szymański E. : Materiały budowlane, T.1, 2 , Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, Warszawa 2008;

2. Lenkiewicz W., Michnowski Z. B.: O materiałach budowlanych. WSiP, Warszawa 2002;

3. Osiecka E. : Materiały budowlane - tworzywa sztuczne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005;

4. Mała architektura wokół domu: 150 projektów optymalnego wykorzystania przestrzeni. Warszawa MUZA 2008;

5. Breschke Joachim, Altany, pergole, pawilony ogrodowe. Warszawa: MULTICO 2008;

Efekty uczenia się:

EK1 - rozumie zagadnienie materiałoznawstwa, zna klasyfikacje materiałów budowlanych

EK2 - charakteryzuje podstawowe grupy materiałów inżynierskich

EK3 - rozróżnia materiały stosowane w budownictwie i technice sanitarnej

EK4 - wybiera właściwe materiały do konkretnych rozwiązań technicznych

EK5 - wymienia i klasyfikuje główne rodzaje budowli ogrodowych, zna ich przeznaczenie

EK6 - poprawnie wykonuje projekt obiektu małej architektury w ogrodzie, pracuje w zespole

EK7 - przygotowuje prezentację zaprojektowanych obiektów

EK8 - zna i stosuje zasady BHP w robotach ogrodowych

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin w formie testu.

Ocena zależna jest od ilości punktów uzyskanych z testu pisemnego.

5,0 - od 43 - 50pkt.

4,5 - od 37 - 42pkt.

4,0 - od 31 - 36pkt.

3,5 - od 26 - 30pkt.

3,0 - od 23 - 25pkt.

Ćwiczenia projektowe-wykonanie i prezentacja opracowania projektowego składającego się z trzech części.

Ocena - na podstawie średniej arytmetycznej z uzyskanych ocen za:

wymagane korekty,wykonanie zadania projektowego w kolejnych krokach i końcowa obrona.

I tak ocena ostateczna z ćwiczeń kształtuje się:

od 3,00 do 3,25 - 3,0 (dostateczny)

od 3,26 do 3,75 - 3,5 (dostateczny plus)

od 3,76 do 4,25 - 4,0 (dobry)

od 4,26 do 4,50 - 4,5 (dobry plus)

powyżej 4,51 - 5,0 (bardzo dobry)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2024-02-26 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Nalewajko
Prowadzący grup: Iwona Chmielewska, Marta Nalewajko, Mariola Wasil
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-23 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Nalewajko
Prowadzący grup: Marta Nalewajko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dworzańczyk-Krzywiec
Prowadzący grup: Dorota Dworzańczyk-Krzywiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dworzańczyk-Krzywiec
Prowadzący grup: Dorota Dworzańczyk-Krzywiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dworzańczyk-Krzywiec
Prowadzący grup: Dorota Dworzańczyk-Krzywiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
E-learning:

Tak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)