Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

General Building Engineering II

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu

View syllabus

Brak wersji w języku polskim
Completion rules
Brak wersji w języku polskim
Attachment PDF file

Kod przedmiotu: 19284106H
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: General Building Engineering II
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - BUD stacjonarne I-ego stopnia 2 rok 4 semestr w języku angielskim
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The purpose of this module is to present students with basics of the structural design in accordance to EC0, actions on structures in accordance to EC1, basics of timber structures design in accordance with EC5 and basics of masonry structures design in accordance with EC6 Part 3.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Lecture (16 teaching hours): Structural design based on EN 1990 (EC0) Eurocode - Basis of structural design. Actions on structures based on EN 1991-1 Eurocode 1: Actions on structures: EN 1991-1-1 General actions–Densities, self-weight, imposed loads for buildings, EN 1991-1-3 General actions–Snow Loads, EN 1991-1-4 General actions-Wind actions. Basics of timber structures design based on EN 1995-1-1 Eurocode 5: Design of timber structures. Basics of masonry structures design in accordance with EN 1996-3 Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures

Practical (Project) (32 teaching hours): Technical drawings of a multi-family brick-built residential building - timber truss as a roof structure and two details of a building; Dimensioning of elements of a timber roof truss in accordance with Eurocode 5: rafter, purlin and post; Calculation of the bearing capacity of the brick wall in accordance with EN 1996-3

Literatura: (tylko po angielsku)

1. European Standards - Eurocodes: EC0, EC1, EC5, EC6 Part 3.

2. H. Gulvanessian, J.-A. Calgaro and M. Holický: Designers' Guide to EN 1990 Eurocode: Basis of Structural Design, Thomas Telford Ltd 2012.

3. H. Gulvanessian, P. Formichi, J. -A. Calgaro and G. Harding: Designers' Guide to Eurocode 1: Actions on Buildings: EN 1991-1-1 and -1-3 to -1-7 (Designers' Guide to Eurocodes), Thomas Telford Ltd 2008

4. Porteous J., Kermani A.: Structural Timber Design to Eurocode 5, Wiley-Blackwell 2013.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Student (graduate) determines and combines loads acting on elements of construction objects

Student (graduate) selects and applies construction materials in designed objects

Student (graduate) prepares specification and technical drawings

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2024-02-26 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 32 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Backiel-Brzozowska, Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: Dorota Małaszkiewicz, Natalia Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-23 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 32 godzin, 64 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 16 godzin, 64 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Backiel-Brzozowska, Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: Dorota Małaszkiewicz, Natalia Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 32 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 16 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: Dorota Małaszkiewicz, Natalia Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)