Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe 2 L7052
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2014/15

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Ocena
Literatura:

1. Rzeźnik Cz.: Wprowadzenie do metodyki prac magisterskich i projektów w technice rolniczej. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, Poznań, 2005

2. Zenderowski R.: Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, CeDeWu, Warszawa, 2009.

3. Rawa T.: Metodyka wykonywania inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych. Wydawnictwo Akademii Rolniczo-Technicznej im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie, Olsztyn, 1999.

4. Wytyczne pisania pracy dyplomowej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej, http://www.wm.pb.edu.pl/prace-

Efekty uczenia się:

Potrafi korzystać z podstawowych technologii informatycz-nych do pozyskiwania, przetwarzania, analizy i wykorzysty-wania danych odnoszących się do leśnictwa.

Posiada umiejętność studiowania literatury

i samodzielnego uczenia się, umie przygotować w języku polskim i obcym dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu studiowanej dyscypliny inżynierskiej.

Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym dotyczących zagadnień szczegółowych z leśnictwa.

Potrafi identyfikować problemy zawodowe i określać priorytety ich rozwiązywania.

Posiada umiejętności pracy indywidualnej

i samodzielnego rozwiązywania problemów.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia seminarium jest przygotowania i wygłoszenia dwóch prezentacji dotyczących tematu pracy dyplomowej. Pierwsza prezentacja dotyczy charakterystyki ogólnej i przeglądu literatury na temat problemu poruszanego w pracy dyplomowej. Druga prezentacja dotyczy metodyki badawczej i analizy uzyskanych wyników. Dodatkowymi czynnikami wpływającymi na ocenę jest aktywność studenta na zajęciach związana z udziałem w dyskusji na przedstawiane prezentacje.

2- student nie opracowała i nie przedstawił żadnej prezentacji

3 - student przedstawił prezentacje i osiągnął efekty kształcenia ształcenia w stopniu dostatecznym

3,5- student przedstawił prezentacje i osiągnął efekty kształcenia w stopniu dostatecznym plus

4 - student student przedstawił prezentacje i osiągnął efekty kształcenia w stopniu dobrym

4,5 - student przedstawił prezentacje i osiągnął efekty kształcenia w stopniu dobrym plus

5 - student przedstawił prezentacje i osiągnął efekty kształcenia w stopniu bardzo dobrym

Zakres tematów:

Przygotowywane prezentacje związane z tematem pracy dyplomowej

Metody dydaktyczne:

Przygotowanie i przeprowadzenie samodzielnie opracowanych prezentacji związanych z tematem pracy dyplomowej.

Dyskusja i obrona postawionych tez.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Rafał Paluch 26/25 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Walerij Isidorow 17/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)