Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy projektowania architektoniczno-budowlanego B02323A
Wykład (zaliczenie) (WYK-Z) Semestr letni 2012/13

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://-
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 155
Zaliczenie: Ocena
Literatura:

Basista A., "Kompozycja dzieła architektury"

Broniewski W., "Historia architektury dla wszystkich"

Chmielewski J. M., "Teoria urbanistyki"

Lenartowicz J. K., "Słownik psychologii architektury dla studiujących architekturę"

Neufert E., "Podręcznik projektowania architektoniczno - budowlanego"

Ostrowski W., "Wprowadzenie do historii budowy miast"

Wejchert K., "Elementy kompozycji yrbanistycznej"

Żórawski J., "O budowie formy architektonicznej"

Efekty uczenia się:

- Identyfikuje i opisuje podstawowe historyczne i współczesne style i kierunki w architekturze i urbanistyce, zna ich wpływ na współczesne środowisko zurbanizowane

- Interpretuje i ocenia układy funkcjonalne obiektów oraz zasady ich sytuowania i zagospodarowania otoczenia

- Sporządza opracowania projektowe rzutów obiektów o nieskomplikowanym układzie funkcjonalnym (mieszkanie, dom jednorodzinny)

- Sporządza opracowanie projektowe niewielkiego założenia urbanistycznego (zespół domów jednorodzinnych)

- Dobiera materiały i technologie budowlane do przygotowanego opracowania projektowego rozumiejąc związek pomiędzy nimi i formą architektoniczną obiektu

- Ilustruje i prezentuje przygotowane opracowanie projektowe w jednoznacznie czytelny sposób

- Ocenia wpływ własnej działalności projektowej na kształt otoczenia

- Rozumie potrzebę pracy w zespole, zwłaszcza wielobranżowym związanym z opracowaniem projektu dokumentacji architektoniczno - budowlanej

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

- sprawdzian pisemny -zaliczenie następujących zagadnień:

- identyfikacja styli architektonicznych i kojarzenie obiektów

- umiejętność interpretacji obiektu architektonicznego poprzez jego konstrukcję

- ocena układów funkcjonalnych obiektów

- podstawowe parametry ergonomiczne pomieszczeń

- podstawowe parametry ergonomiczne elementów wyposażenia obiektów budowlanych

Zakres tematów:

-

Metody dydaktyczne:

wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Maciej Kłopotowski 153/155 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)