Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia i zarządzanie w AK AX06037
Wykład (zaliczenie) (WYK-Z) Semestr letni 2011/12

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: 13
Zaliczenie: Ocena
Literatura:

1. Ustawy i Rozporządzenia dotyczące planowania przestrzennego.

2. Domański R., Gospodarka przestrzenna, Podstawy teoretyczne, 2006, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

3. Dubel K., Uwarunkowania przyrodnicze w [planowaniu przestrzennym, 2000, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok.

4. Niewiadomski Z., Planowanie przestrzenne. 2003, Zarys systemu, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa.

5. Tkocz J., Organizacja przestrzenna wsi w Polsce, 1998, Wyd. Uniwersytet Śląski, Katowice.

6. Wiśniewska M., Osadnictwo wiejskie, 2007, Wyd. Politechnika Warszawska, Warszawa.

Efekty uczenia się:

1. Ma wiedzę w zakresie gospodarowania zasobami środowiska, metodami jego wyceny oraz o kosztach środowiskowych.

2. Ma wiedzę w zakresie kompetencji organów administracji, dokumentach i procedurach postępowania administracyjnego.

3. Potrafi sporządzić niektóre dokumenty do uzyskania pozwolenia,

4. Potrafi wskazać ścieżkę postępowania administracyjnego.

5. Ma świadomość konieczności dostosowania funkcji obiektów inżynierskich do wymogów środowiska i obowiązujących przepisów prawa.

Metody i kryteria oceniania:

1. Posiada znajomość podstaw teoretycznych zagadnienia.

2. Potrafi dobrać własciwe metody oceny lub waloryzacji.

3. Potrafi przeprowadzić poprawnie wycene elementu środowiska.

4. Potrafi w sposób właściwy wykonać dokumentację.

5. Potrafi przeprowadzić postępowanie administracyjne.

Zakres tematów:

Planowanie przestrzenne w wybranych krajach Unii Europejskiej. Polityka przestrzenna państwa. Planowanie przestrzenne na szczeblu centralnym i regionu. Planowanie przestrzenne na szczeblu miasta i gminy. Ochrona przyrody i ochrona krajobrazu w planach zagospodarowania przestrzennego. Procedury administracyjne w planowaniu przestrzennym. Udział społeczeństwa w procedurach planowania przestrzennego. Dokumenty i opracowania, niezbędne w procesie planowania przestrzennego na różnych szczeblach wykonywania planu.

Metody dydaktyczne:

Wykład i dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Henryk Jaros 13/13 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)