Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Leśnictwo, studia niestacjonarne, pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

Informacje o programie studiów

Kod: LESON1
Nazwa: Leśnictwo, studia niestacjonarne, pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Czas trwania: 3,5 roku, 210 punktów ECTS, w tym 4-tygodniowa praktyka zawodowa
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: leśnictwo
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku (od 1999) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadanie świadectwa dojrzałości, pozytywny wynik postępowania rekrutacyjnego

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • inżynier
Uprawnienia zawodowe:

prawo do ubiegania się o uprawnienia związane z kierunkiem studiów

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz studia podyplomowe

15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)