Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria Środowiska, stacjonarne, pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: ISN
Nazwa: Inżynieria Środowiska, stacjonarne, pierwszego stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia, poziom kwalifikacji - 6
Czas trwania: 3,5 roku, 210 punktów ECTS, w tym 6-tygodniowa praktyka zawodowa w wymiarze 4 punktów ECTS
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: inżynieria środowiska
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku (od 1999) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadanie świadectwa dojrzałości, pozytywny wynik postępowania rekrutacyjnego

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • inżynier
Uprawnienia zawodowe:

prawo do ubiegania się o uprawnienia związane z kierunkiem kształcenia

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, możliwość ubiegania się o udział w studiach podyplomowych

Treści nauczania:

standardy kształcenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 lipca 2007 w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. Nr 164, poz. 1166 z póź. zm.). Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, sylwetkę absolwenta, treści nauczania przedstawione dla poszczególnych przedmiotów, w podziale na grupy przedmiotów: kształcenia podstawowego i kierunkowego, a także zalecenia oraz wymagania dotyczące odbycia praktyk.

15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)