Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Budownictwo, niestacjonarne, drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: BDZM
Nazwa: Budownictwo, niestacjonarne, drugiego stopnia
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: drugiego stopnia, poziom kwalifikacji - 7
Czas trwania: 1,5 roku, 90 punktów ECTS, w tym 2 - tygodniowa praktyka zawodowa w wymiarze 2 punktów ECTS
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: budownictwo
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
budownictwo budownictwo komunikacyjne
budownictwo konstrukcje budowlane i inżynierskie
budownictwo realizacja i użytkowanie obiektów budowlanych
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku (od 1999) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:
Semestr zimowy 2019/2020 - ...

posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych, pozytywny wynik postępowania rekrutacyjnego

Warunki przyjęcia:
Semestr zimowy 2008/09 - Semestr letni 2017/18

posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych, pozytywny wynik postępowania rekrutacyjnego

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • magister inżynier
Uprawnienia zawodowe:

prawo do ubiegania się o uprawnienia związane z kierunkiem kształcenia

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej oraz studia podyplomowe

Treści nauczania:

standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia (Dz. U. Nr 116, poz. 1004) z późniejszymi zmianami według Rozporządzenia MENiS z dnia 3.11.2003r., (Dz. U. Nr 210.poz. 2040). Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, sylwetkę absolwenta, treści nauczania przedstawione dla poszczególnych przedmiotów, w podziale na grupy przedmiotów: kształcenia ogólnego, podstawowego i kierunkowego, a także zalecenia oraz wymagania dotyczące odbycia praktyk

15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)