Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Grafika, stacjonarne, pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: ARG
Nazwa: Grafika, stacjonarne, pierwszego stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Czas trwania: 3 lata, 180 punktów ECTS, w tym 3-tygodniowa praktyka zawodowa
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: grafika
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Architektury (od 1999) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:
Semestr zimowy 2012/13 - ...

posiadanie świadectwa dojrzałości, pozytywny wynik postępowania rekrutacyjnego

Warunki przyjęcia:
Semestr zimowy 2007/08 - Semestr letni 2011/12

posiadanie świadectwa dojrzałości, pozytywny wynik postępowania rekrutacyjnego

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • licencjat
Uprawnienia zawodowe:

prawo do ubiegania się o uprawnienia związane z kierunkiem kształcenia

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz studia podyplomowe

Treści nauczania:

standardy kształcenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 lipca 2007 w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. Nr 164, poz. 1166 z póź. zm.). Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, sylwetkę absolwenta, treści nauczania przedstawione dla poszczególnych przedmiotów, w podziale na grupy przedmiotów: kształcenia podstawowego i kierunkowego, a także zalecenia oraz wymagania dotyczące odbycia praktyk.

15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)