Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria Środowiska 1,5 roku, niestacjonarne, drugiego stopnia Inżynieria Środowiska pierwszy rok, pierwszy semestr

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Inżynieria Środowiska 1,5 roku, niestacjonarne, drugiego stopnia (ISUZNK)
Etap: Inżynieria Środowiska pierwszy rok, pierwszy semestr (INZ11)
Poprzednie etapy: (brak)
Następne etapy: Inżynieria Środowiska pierwszy rok, drugi semestr
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: inżynieria środowiska
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2006Z 2007Z 2008Z 2009Z 2010Z 2011Z 2012Z 2013Z 2014Z 2014L 2015Z 2015L 2016Z 2017Z 2018Z 2018L 2019Z 2020Z 2021Z 2022Z 2022L 2023Z Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Budownictwo i konstrukcje inżynierskie S01608 2006Z - 2006L NIE
Chemia środowiska IŚ2N11002 2019Z - ... NIE
Chemia środowiska S01605 2012Z - 2018Z NIE
Gospodarka wodno - ściekowa S01502 2007Z - 2008Z NIE
HES I (Zarządzanie środowiskiem) IŚ2N11026 2019Z - ... NIE
Hydrologia, meteorologia i klimatologia S01507 2006Z - 2006L NIE
Język angielski S01850A 2012Z - 2018Z NIE
Język niemiecki S01850N 2012Z - 2018Z NIE
Język rosyjski S01850R 2012Z - 2018Z NIE
Matematyka i statystyka S01304 2007Z - 2008Z NIE
Metody obliczeniowe i statystyczne S01304_9 2012Z - 2018Z NIE
Metody obliczeniowe i statystyczne w inżynierii środowiska IŚ2N11001 2019Z - ... NIE
Mikrobiologia sanitarna IŚ2N11003 2019Z - ... NIE
Monitoring środowiska IŚ2N11012 2019Z - ... NIE
Monitoring środowiska S01300 2007Z - 2008Z NIE
Niezawodność systemów inżynierii środowiska IŚ2N11008 2019Z - ... NIE
Odnowa wody S01303 2007Z - 2008Z NIE
Ogrzewnictwo S01700 2006Z - 2008L NIE
Planowanie przestrzenne IŚ2N11007 2019Z - ... NIE
Planowanie przestrzenne S01305 2007Z - 2007Z NIE
Planowanie przestrzenne S01305 2008Z - 2008Z NIE
Planowanie przestrzenne S01307 2012Z - 2018Z NIE
Pompownie wodociągowe i kanalizacyjne S01708 2007Z - 2008Z NIE
Systemy oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych S01706 2012Z - 2018Z NIE
Systemy oczyszczania ścieków przemysłowych IŚ2N11004 2019Z - ... NIE
Systemy uzdatniania wody S01701 2007Z - 2018Z NIE
Systemy uzdatniania wody do celów przemysłowych IŚ2N11005 2019Z - ... NIE
Technologia i organizacja robót sanitarnych S01301 2007Z - 2008Z NIE
Technologia i organizacja robót sanitarnych S01301 2009Z - 2018Z NIE
Technologia i organizacja robót sanitarnych IŚ2N11006 2019Z - ... NIE
Technologie proekologiczne S01306 2009Z - 2018Z NIE
Wentylacja i klimatyzacja S01702 2006Z - 2008Z NIE
Wodociągi i kanalizacje wiejskie S01302 2007Z - 2008Z NIE
Wybrane zagadnienia z urządzeń do oczyszczania wody i ścieków S01703 2006Z - 2008Z NIE
Zarządzanie środowiskiem S01310 2012Z - 2018Z NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ISR- 1122 - Przedmioty ISR niestacjonarne II-ego stopnia 1 rok 1 semestr 2012Z - 2018L 22.00 30.00
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ISR- 1122 - Przedmioty ISR niestacjonarne II-ego stopnia 1 rok 1 semestr 2019Z - ... 20.00 30.00
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)