Bialystok University of Technology - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
last data migration: ~5 hours ago
usosweb_status_ok
last modification of this document (Polish version): ~20 hours ago
Sorry, this page in available in Polish only.

Witamy w systemie USOSweb Politechniki Białostockiej!

Ankiety studenckie oraz doktoranckie za sem. zimowy 2017/2018 będą otwarte od 13 listopada 2017 r. do 12 lutego 2018 r.

Aktualna liczba ankiet wypełnionych na poszczególnych wydziałach w sem. zimowym 2017/2018 wynosi:

Wydział Architektury: 222
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska: 626
Wydział Elektryczny: 508
Wydział Informatyki: 292
Wydział Inżynierii Zarządzania: 744
Wydział Mechaniczny: 761
Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce: 107