Bialystok University of Technology - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
last data migration: ~2 hours ago
usosweb_status_ok
last modification of this document (Polish version): ~8 hours ago
Sorry, this page in available in Polish only.

Witamy w systemie USOSweb Politechniki Białostockiej!

Ankiety studenckie oraz doktoranckie za sem. letni 2016/2017 będą otwarte od 10 kwietnia 2017 r. do 18 września 2017 r.

Wskaż najlepszego nauczyciela Politechniki Białostockiej.

W konkursie 2016/2017 ocena z ankiet ma decydujący wpływ na pozycję rankingową Twojego ulubionego nauczyciela akademickiego.

Aktualna liczba ankiet wypełnionych na poszczególnych wydziałach w sem. letnim 2016/2017 wynosi:

Wydział Architektury: 426
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska: 1634
Wydział Elektryczny: 712
Wydział Informatyki: 863
Wydział Mechaniczny: 1441
Wydział Zarządzania: 916
Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce: 139